refberry.ru

До появи звукового сигналу.

У "MENU" є такі підменю: "SET", "LEVEL", "PROG", "DAT/

ONAGER", "TEST";

"CONFIG MENU" має підменю: "PPM/MM", "CALIB", "CONTRAS'

EC DATA", "UNITS", "ON/OF".

На вибране підменю вказує курсор, який переміщають до підмет

івішами С Е (вверх) або S D (вниз).

Щоб увійти у вибране підменю, тобто викликати його зображення н

сплей, потрібно клавішами І. * 1 або 0 D підвести до нього курсор і натиснуті

івішу 01G).

У "CONFIG MENU" вводять величини, які використовуватимуться під ча

5оти, у підменю - функції "MENU".

IV. 1.24. Підготовка тахеометра Leica TC403L до роботи

Перед початком роботи перевіряють напруг

батареї. Для цього клавішею (Ж] вмикаю!

прилад. Натискають клавішу &ENUJ, а клавішам)

т або (50 переміщають курсор до підменк

"TEST" (рис. IV.1.30) і натискають клавішу (5е

На дисплеї висвітиться повідомлення про тем

пературу приладу 21 °С і заряд батареї -

одиниць. Заряд батареї, що дає змогу працювати

приладом, - від 9 до 3 одиниць. Якщо напруг;

Недостатня для роботи приладу, то пролуна

звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться повідом

лення "Battery low". З недостатньо зарядженої*

батареєю працювати неможливо і прилад авто

матично вимикається.

Потім вибирають та встановлюють одипиг

вимірювання кутів та віддалей.-

Віддалі тахеометром TC403L вимірюють ;

метрах (т) або футах ("US ft").

Горизонтальні та вертикальні кути вимірюють у гонах (gon) від 0 до 40'

«, у частках градуса (360d ) від 0° до 359,999° і в градусах, міиутах, секунда?

U 60s ) від 0° до 359°59'59".

V MENU OTEST

-»• INTENSITY

BATTERY 7

ТЕМГС 21

Рис. IV.1.30. Зображення

на дисплеї під час входу

в підменю"ТЕ8Т"

Ґ UNITS

- * DIST > m

ANGLE > 360s

ч

V-ANGL > V

ROUND > lov

[ 'ис. IV. 1.31. Вибір величин

вимірювання та ступені

заокруглення кутів

Тахеометричне знімання

Вертикальні кути вимірюють як зенітну відстань (V) від 0° до 180 , куг

нахилу (± V) від 90° до +90° або вимірюють значення ухилу у відсотках

(V%).

Тахеометр Leica TC403L має три ступені заокруглення кутових вимірів:

"high" (точність відлічування 1"), "med" (точність відлічування 5"), "low"

(точність відлічування 10").

Для вибору та встановлення одиниць вимірювання віддалі, горизон-

тального й вертикального кутів та ступеня заокруглення їхніх значеньнеобхідно викликати на дисплей "CONFIG MENU" (рис. IV. 1.29), підвести

курсор до підменю "UNITS" і увійти в нього, натиснувши клавішу № 1. Па

дисплеї висвітиться зображення (рис. IV. 1.31).

Щоб вибрати одиниці вимірювання віддалі, треба перемістити курсор до

команди "DIST", натискаючи клавішу SE), вибрати необхідну міру одиниці

(наприклад, т) і для запам'ятовування вибраної одиниці натиснути клавішу

(t №<т|

Для вибору одиниці вимірювання кутів курсор треба перемістити до

команди "ANGLE", натискаючи клавішу IRE-G І, вибрати необхідний знак одиниці

вимірювання кута (наприклад, 360s) і, щоб запам'ятати його, натиснути клавішу

ICONTI

Для вибору режиму вимірювання вертикальних кутів (наприклад, купи

нахилу ±V) переміщають курсор до підменю "V-ANGL", натискаючи клавішу

І "В, вибирають параметр вимірювання. Для запам'ятовування треба натиснути

клавішу UoM.

Щоб вибрати ступінь заокруглення кутових вимірів, треба перемістити

курсор до команди "ROUND", натискаючи клавішу CUD, вибрати необхідний

ступінь заокруглення (high, med або low) і для запам'ятовування натиснуги

клавішу Ісшті.

IV.1.25. Перевірки електронного тахеометра Leica TC403L

Прилад має два рівні - сферичний та електронний. Сферичний рівень

використовують для наближеного, а електронний для точного встановлення осі

обертання приладу в прямовисне положення. Тому необхідно перевірити

сферичний та електронний рівні.

1. Перевірка сферичного рівня.

Цю перевірку та юстування виконують аналогічно, як і в оптичних

теодолітах.

Розділ IV_

2. Перевірка електронного рівня.

Електронний рівень дає змогу не тільки точно встановити вертикальну

ь приладу прямовисно, але й перевірити збігання з цією віссю лазерною

)меня, за допомогою якого виконують точне центрування приладу. Тому

>евірку електронного рівня виконують одночасно з перевіркою лазерною001506563.html

001506573.html