refberry.ru

Заняття восьме

“ Протитанковий ракетний комплекс 9К115 “Метис”

Вид заняття – групове.

Навчально-виховні цілі:

1. Вивчити призначення, тактико-технічні характеристики та організаційно-штатну належність протитанкового комплексу.

2. Уяснити склад носимого протитанкового комплексу 9К115 “Метис ” та його складових.

3. Ознайомитись з будовою пускової установки 9П151 і прицілу 1ПН86 та з порядком підготовки протитанкового комплексу до пуску.

4. Виховувати у студентів почуття високої відповідальності за бережливе відношення до збереження протитанкового комплексу та прагнути досягнення знань з будови і підготовки комплексу до бойового застосування.

Час: 2 години (90 хвилин).

Місце проведення: клас 29.

Матеріальне забезпечення:

- електронний проектор EPSON, екран, роздавальний матеріал;

- пускова установка ПТРК “ 9К115”;

- макет транспортно - пускового контейнера.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Ангельский Р.Д. “Отечественные противотанковые комплексы” -М: ООО “Издательство Астрель”, 2002

2. Переносной противотанковый комплекс 9К115. Техническое описание. М., Воениздат, 1979.

3. Носимый противотанковый комплекс “Метис”. Техническое описание 9К115.00.000 ТО. М.: Воениздат, 1984.

4. “ПТУРы сухопутных войск”, Серия “Архив 500+” Киев, “Архив-Пресс”,1997 г.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ:

Напередодні проведення заняття викладачеві необхідно подати заявку на необхідну навчальну зброю. Для якісного проведення заняття необхідно мати – один або два ( при наявності) комплекси у комплектності.

Для економії часу та для підвищення практичної спрямованості заняття підготувати розданий матеріал з ТТХ комплексу НПТК “Метис” 2 – 3 на навчальний взвод. Нагадати, що навчальний матеріал занять можливо отримати в електронному вигляді.

У вступній частині:

- прийняти рапорт чергового, перевірити наявність студентів (відмітити відсутніх у журналі), їх зовнішній вигляд та готовність навчальної групи до занять;

- контроль якості засвоєння студентами навчального матеріалу, який вивчався на попередніх заняттях, здійснювати методом письмового опитування у вступній частині заняття, а контроль засвоєння матеріалу заняття, яке проводиться, здійснювати постановою проблемних питань в основній частині;

- повідомити тему та найменування заняття, його мету, зміст та актуальність її знання для практичної роботи з озброєнням ;

- нагадати основні вимоги з правил безпеки при поводженні з озброєнням.

В основній частині:

При розглядання першого питання розкрити призначення, тактико-технічні характеристики та організаційно-штатну належність протитанкового комплексу 9К115 “Метис”. Акцентувати увагу на те, що найменування комплексу “Носимий протитанковий комплекс 9К115 “Метис” і крім того він має на озброєнні снаряд згідно технічного опису а не керовану ракету.Нагадати, що керування снарядом здійснюеться по проводам ( при цьому доцільно показати провід та довести його характеристики на розрив). Цєй метод є найбільш стійкий до можливих способів протидії противника.

Під час заняття слід звернути увагу студентів на те, що ПТРК у бойових умовах використовується у комплексі з іншими протитанковими засобами. Комплекс аеротранспортабельний і знаходиться на озброєнні аеромобільних військ ЗС України;

При викладанні навчального матеріалу дати пояснення чому мінімальна відстань ефективної стрільби складає 70 м. (Блок управління забезпечує затримку початку управління на 0,3 секунди після старту снаряда).

Комплекс обслуговує обслуга у складі двох осіб: командир (перший номер) і оператор (другий номер). Переносять комплекс у в’юках. Перший номер носить в’юк № 1, другий номер — в’юк № 2 (розкрити склад в’юка №1 і в’юка №2).

При відпрацюванні другого питання показати загальну будову пускової установки 9П151 та прицілу 9ПН86 (показати шкалу прицілу ) використовуючи мультимедійну апаратуру, стенд та комплекс. Показати пристосування контейнера на пускову установку 9П151 та прийоми наведення прицілу по тангажу та напрямку.

У заключній частині заняття відповісти на запитання, перевірити ступінь засвоєння нового матеріалу ; підбити підсумки заняття і оголосити оцінки.

Дати студентам завдання для самостійної роботи:

- вивчити бойові можливості ПТРК 9К 115-2 “Метис-М”.

Перевірити комплектність комплексу.

Оголосити найменування наступного заняття і місце. Заняття 9. Протитанковий ракетний комплекс 9К111 “Фагот ”. Групове заняття. Клас 29. Призначити осіб, які віднесуть навчальне озброєння на склад навчальної зброї.

Подати команду на закінчення заняття.

Хід заняття

Навчальні питанні та їх короткий зміст Методика викладання
І. Вступна частина - 10 хв. Перевірити наявність студентів та зробити помітки у журналі обліку занять. Нагадати студентам заходи безпеки при поводженні зі зброєю. Оголосити тему, найменування заняття , його цілі.
ІІ.Основна частина – 70хв. Оголосити навчальні питання заняття. Звернути увагу на взаємозв'язок навчального матеріалу з попередніми заняттям. Провести контрольне опитування. Матеріал викладати у темпі, який забезпечує ведення записів у конспектах. При викладанні навчального матеріалу комплексно застосовувати електронний проектор, навчальну зброю та плакат.
1. Призначення, бойові властивості і загальна будова комплексу 9К115- 35 хв. Оголосити і висвітлити кадр слайду з найменуванням першого навчального питання. При викладанні першого питання розкрити призначення та загальну будову комплексу 9К115. Оголосити бойові властивості комплексу 9К115.
2. Будова пускової установки 9П115 і прицілу 1ПН86 - 35 хв. . Оголосити і висвітлити кадр слайду з найменуванням другого навчального питання. При відпрацюванні другого питання доповісти будову пускової установки 9П151 та прицілу 9ПН86 (показати шкалу прицілу ) використовуючи мультимедійну апаратуру, стенд та комплекс. Показати пристосування контейнера на пускову установку 9П151 та прийоми наведення прицілу по тангажу та напрямку. Зміст другого питання студенти записують у своїх зошитах. Закріплення матеріалу другого питання провести методом опитування студентів.
ІІІ.Заключна частина -10хв. Нагадати тему, найменування заняття. Підбити підсумки, визначити досягнення цільової настанови заняття, оголосити оцінки. Видати студентам завдання для самостійної роботи. Зібрати і перевірити наявність та комплектність зброї. Оголосити тему і найменування наступного заняття та місце його проведення. Призначити осіб, які віднесуть зброю на склад навчальної зброї. Подати команду на закінчення заняття.

001506503.html

001506513.html