refberry.ru

ЗАНЯТТЯ 28. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Питання, що виносяться на обговорення:

1.Особливості господарсько-правового статусу іноземних суб'єктів господарювання в Україні.

2.Особисте селянське господарство як форма індивідуального підприємництва.

3.Фермерське господарство як прогресивна форма підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України.

4.Правовий статус кредитних спілок в Україні:

4.1Поняття та принципи діяльності.

4.2Ознаки, функції та основні засади членства.

4.3Майнові відносини у кредитній спілці.

4.4Органи управління та контролю в кредитній спілці.

ЗАНЯТТЯ 29. ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПОХІДНІ РЕЧОВІ ТА ІНШІ ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Питання, що виносяться на обговорення:

1.Поняття та види (форми) майна в сфері господарювання, їх господарсько-правова оцінка.

2.Право власності як основне речове право у сфері господарювання.

3.Організаційно-засновницькі повноваження власника.

4.Право господарського відання.

5.Право оперативного управління.

6.Додаткові титули закріплення майна за суб’єктами господарювання (довірча власність, право володіння, право користування).

ЗАНЯТТЯ 30.ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Питання, що виносяться на обговорення:

1.Поняття правового режиму майна в сфері господарювання

2.Підстави виникнення майнових прав та обов’язків суб’єктів господарювання.

3.Джерела формування майна суб'єктів господарювання, їх характеристика.

4.Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання.

5.Особливості правового режиму комунального майна у сфері господарювання.

6.Особливості правового режиму колективного майна у сфері господарювання.

7.Особливості правового режиму приватного майна у сфері господарювання.

8.Майновий стан, облік та звітність майнового стану суб'єкта господарювання.

9.Гарантії та захист майнових прав суб’єктів господарювання.

ЗАНЯТТЯ 31. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ МАЙНА В СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Питання, що виносяться на обговорення:

1.Прибуток (доход) суб'єкта господарювання.

2.Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

3.Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

4.Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання.

5.Корпоративні права та корпоративні відносини.

6.Право суб'єктів господарювання на охорону комерційної таємниці.

7.Особливості використання майна за договорами оренди та лізингу.001506403.html

001506413.html