refberry.ru

Заняття одинадцяте

“ Підготовка гранатомета АГС-17 і ПТРК до стрільби ”

Вид заняття – практичне.

Навчально-виховні цілі:

1. Вивчити заходи безпеки при підготовці до поводження та використанні протитанкових комплексів 9К111, 9К115 та гранатомета АГС-17.

2. Практично усвідомити склад комплексів, загальну будову їх складових.

3. Дати практику в огляді комплексів , переведенні з похідного положення у бойове та підготовці до бойового застосування.

4. Удосконалювати навички в проведенні неповного розбирання та збирання після неповного розбирання гранатометів.

5. Виховувати у студентів почуття високої відповідальності за бережливе відношення до збереження протитанкового комплексу та прагнути досягнення знань з будови і підготовки комплексу до бойового застосування.

Час: 4 години (180 хвилин).

Місце проведення: клас 17, 29.

Матеріальне забезпечення: - плакати, стенди, слайди;

- пускові установки 9П151 та 9П135;

- транспортно-пускові контейнери з ракетами 9М111, 9М113, 9М115;

- гранатомети АГС-17, РПГ-7, РПГ-7Д та учбові гранати.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Техническое описание ПТРК 9К111.

2. Изделие 9К111. Инструкция по эксплуатации 9К111 00.00.000. Н.Э.М., Воениздат, 1975.

3. Переносной противотанковый комплекс 9К111. Техническое описание. М., Воениздат, 1981.

4. Переносной противотанковый комплекс 9К111. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

5. “ПТУРы сухопутных войск”, Серия “Архив 500” Киев, Архив-Пресс,1997 г.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ:

Напередодні проведення заняття викладачеві необхідно подати заявку на необхідну навчальну зброю. Для якісного проведення заняття навчальну зброю необхідно мати із розрахунку: - пускові установки 9П151 та 9П135; транспортно-пускові контейнери з ракетами 9М111, 9М113, 9М115 для ПУ; гранатомети РПГ-7, РПГ-7Д по п’ять; автоматичні гранатомети АГС-17 – три.

Для економії часу та для підвищення практичної спрямованості заняття підготувати технологічні картки з розбирання та збирання озброєння, необхідний інструмент ремонтний та спеціальний.

У вступній частині:

- прийняти рапорт чергового, перевірити наявність студентів (відмітити відсутніх у журналі), їх зовнішній вигляд та готовність навчальної групи до занять;

- повідомити тему та найменування заняття, його мету, зміст та важливість її знання для практичної роботи з протитанковим озброєнням .

При розгляданні першого питання нагадати та довести основні вимоги з правил безпеки а також заходи безпеки при поводженні з протитанковими комплексами, гранатометом АГС-17 , гранатометами РПГ-7 та РПГ-7Д.

Доведення заходів безпеки при поводженні з озброєнням проводити у складі взводу а по закінченню розглядання першого питання відправити підгрупи до місць проведення заняття у складі підгруп.При відпрацюванні другого питання у підгрупах необхідно довести основні заходи, що здійснюються при проведенні огляду ПТРК та гранатометів АГС-17, РПГ-7, РПГ-7Д й перевірки роботи їх механізмів. Студенти навчальних підгруп практично виконують огляд та перевірки роботи механізмів під контролем викладача. При необхідності викладач надає допомогу при виконанні певного прийому роботи, показує - як його виконати та контролює виконання робот тими, хто навчається.

При відпрацюванні третього питання у підгрупах необхідно звернути увагу на виконання розбирання за технологічними картками та виконання вимог безпеки при цьому. Нагадати сутність етапу огляду деталей гранатометів РПГ-7, РПГ-7Д у розібраному вигляді як попередній необхідний етап для проведення дефектації та подальшого проведення за необхідністю ремонту.

При відпрацюванні четвертого питання звернути увагу на необхідність здійснювати перевірку роботи механізмів при підготовці ПТРК та гранатометів до стрільби. Студенти практично перевіряють роботу механізмів ПТРК, АГС-17 і проводять підготовку їх до стрільби. При необхідності викладач надає допомогу при виконанні певного прийому роботи, показує як правильно його виконати.

Студентів оцінювати за теоретичну і практичну частини заняття та вести облік надбання практичних навиків за зразками зброї.

У заключній частині заняття відповісти на запитання, перевірити ступінь засвоєння нового матеріалу ; підбити підсумки заняття. Оголосити оцінки.

Дати студентам завдання для самостійної роботи:

- вивчити затримки при стрільбі при стрільбі з АГС-17 та способи їх усунення.

Зібрати і перевірити комплектність озброєння.

Оголосити найменування наступного заняття і місце. Заняття 11. Підготовка гранатометів і ПТРК до стрільби. Класи -17, 29.

Призначити осіб, які віднесуть навчальне озброєння на склад навчальної зброї.

Подати команду на закінчення заняття.

Хід заняття

Навчальні питанні та їх короткий зміст Методика викладання
І. Вступна частина - 10 хв. Перевірити наявність студентів та зробити помітки у журналі обліку занять. Нагадати студентам заходи безпеки при поводженні зі зброєю. Оголосити тему, найменування заняття , його цілі.
ІІ. Основна частина -155хв. . Оголосити навчальні питання заняття. Звернути увагу на взаємозв'язок навчального матеріалу з попередніми заняттям. Провести контрольне опитування. Матеріал викладати у темпі, який забезпечує ведення записів у конспектах. При викладанні навчального матеріалу комплексно застосовувати електронний проектор, навчальну зброю та плакат.
1. Заходи безпеки при поводженні з гранато-метом АГС-17 та ПТРК - 20 хв. Оголосити і висвітлити кадр слайду з найменуванням навчального питання. Довести заходи безпеки при поводженні з гранатометами РПГ-7, АГС-17 та ПТРК. По закінченню розглядання першого питання подилити взвод на підгрупи та відправити до місць проведення заняття.
2. Огляд і перевірка роботи механізмів гранатомета та ПТРК -15 хв. . Оголосити і висвітлити кадр слайду з найменуванням другого навчального питання. При відпрацюванні другого питання у підгрупах необхідно довести основні заходи, що здійснюються при проведенні огляду ПТРК та гранатометів й перевірки роботи їх механізмів. Студенти навчальних підгруп практично виконують огляд та перевірки роботи механізмів під контролем викладача..
3. Неповне розбирання, збирання і перевірка роботи механізмів гранатометів - 60 хв. Оголосити і висвітлити кадр слайду з найменуванням навчального питання. Зразково провести неповне розбирання та збирання гранатомета, вказати студентам на особливості які мають місто при проведені розбирання та збирання зброї. Поставити завдання студентам на проведення неповного розбирання та збирання і перевірку роботи механізмів. Студенти проводять перевірку роботи механізмів після збирання. Викладач контролює роботу студентів та при необхідності надає допомогу.
4. Перевірка роботи механізмів і підготовка ПТРК до стрільби – 60 хв. Студенти практично перевіряють роботу механізмів ПТРК, гранатомета АГС-17 та здійснюють їх підготовку до стрільби. Викладач контролює послідовність роботи студентів і за необхідністю надає допомогу. Особисто звернуть увагу на дотримання мір безпеки студентами при виконанні перевірки роботи механізмів комплексів ПТРК та під час підготовки їх до стрільби.
ІІІ. Заключна частина – 15 хв. Нагадати тему, найменування заняття. Підбити підсумки оголосити оцінки. Видати студентам завдання для самостійної роботи. Зібрати і перевірити наявність та комплектність зброї. Оголосити тему і найменування наступного заняття та місце його проведення. Призначити осіб, які віднесуть зброю та приладдя на склад навчальної зброї. Подати команду на закінчення заняття.

001506363.html

001506373.html