refberry.ru

Засоби швидкого форматування

При виконанні команди меню Формат→Автоформат... автоматично відформатується весь документ або його виділена частина відповідно до вбудованих параметрів. Якщо вам не сподобається результат, то дію форматування можна відмінити.

Форматування символів та абзаців

Копіювання формату символу та абзацу

1. Виділити текст, формат якого потрібно скопіювати.

2. Натиснути кнопку стандартної панелі інструментів – Копировать формат.

3. Виділити текст, який потрібно відформатувати за зразком.

Щоб скопіювати формат у декілька місць – двічі натиснути кнопку . Після закінчення роботи знову натиснути цю кнопку.

Форматування символів (вибір шрифтів)

Для форматування символів використовується команда меню Формат→Шрифт... Але перед її використанням слід виділити символи, на які буде накладатися це форматування.

Форматування абзаців

Для форматування абзаців використовується команда Формат→Абзац.... Перед її використанням слід виділити абзаци, на які треба накласти це форматування.

Відзначимо, що текст, вирівняний по ширині сторінки, виглядає звичайно краще, і саме так, як правило , оформляються друкарські тексти. Проте слід пам’ятати, що таке вирівнювання досягається за рахунок вставки додаткових пропусків між словами і, якщо в тексті зустрічаються дуже довгі слова й не здійснюється перенос слів, то текст в окремих рядках може виявитись надто "розрідженим".

Стандартний "одиничний" інтервал між рядками тексту відповідає інтервалу 1.5 на друкарській машинці, а інтервал 1.5 Word – подвійному інтервалу друкарської машинки.

Для кращого сприйняття тексту варто також збільшити до 6 пт міжабзацну відстань – це відповідає інтервалу у 1.5 рядка.

Для форматування абзаців використовується також панель інструментів форматування. На цій панелі ви можете здійснити такі дії:

Збільшити (зменшити) відступ обраного абзацу, зсовуючи його до наступної

(попередньої) позиції табуляції. З цією метою натисніть кнопку – Увеличить отступ (

– Уменьшить отступ).

Вирівняти текст абзацу або виділений текст: по лівому полю за допомогою кнопки – По левому краю,по центру–кнопки – По центру, по правому полю – кнопки – По правому краю, по обом краям тексту – кнопки – По ширине.

Форматування за допомогою стилів

Стилем називається набір параметрів форматування,який застосовується до тексту,таблиць і списків, щоб швидко змінити їх зовнішній вигляд. Стилі дають змогу однією дією застосувати відразу всю групу атрибутів форматування. Наприклад, замість форматування назви в три прийоми, коли спочатку задається розмір 16 пунктів, потім шрифт Arial і, нарешті, вирівнювання по центру, те ж саме можна зробити одночасно, застосувавши стиль заголовка.Нижче наведені типи стилів, які можна створити і застосувати.

• Стиль абзацу повністю визначає його зовнішній вигляд,тобто вирівнювання тексту,позиціїтабуляції, міжрядковий інтервал і межі, він може також включати форматування знаків.

• Стиль знака задає форматування виділеного фрагмента тексту усередині абзацу,визначаючитакі параметри тексту, як шрифт і розмір, а також напівжирне і курсивне зображення.

• Стиль таблиці задає вид меж,заливку,вирівнювання тексту і шрифти.

• Стиль списку застосовує однакове вирівнювання,знаки нумерації або маркери,шрифти довсіх списків.

Для зміни стилю тексту до нього можна застосувати наявний стиль або вбудований. Якщо стиль з необхідними параметрами відсутній, створіть новий стиль, а потім застосуйте його.

Слід враховувати, що у разі зміни в документі якого-небудь елемента форматування наявного стилю, будуть відповідним чином змінені всі стилі, засновані на цьому.

Існує також можливість автоматичного оновлення стилів, коли Microsoft Word відстежує зміну форматування тексту, в якому міститься деякий стиль, а потім оновлює даний стиль і відповідним чином змінює формат всіх елементів тексту, оформлених цим стилем. Автоматичне оновлення стилів рекомендується виконувати досвідченим користувачам, які вже працювали із стилями.

Застосування стилю

1. Виділити слова, абзац, список або таблицю, які вимагається змінити.

2. Вибрати команду меню Формат→Стили и форматирование...

3. Вибрати потрібний стиль в області задач Стили и форматирование. (Або вибрати зі списку Стиль на панелі інструментів).

Створення нового стилю

1. Вибрати команду меню Формат→Стили и форматирование...

2. В області задач Стили и форматирование натиснути кнопку Создание стиля.

3. У вікні Создание стиля в полі Имя увести ім’я стилю.

4. Указати тип створюваного стилю шляхом вибору в списку Стиль одного з наступних пунктів: Абзаца,Знака,Таблицы.5. Вибрати потрібні параметри на панелі або натиснути кнопку Формат для перегляду додаткових параметрів.

6. Установити опцію Добавить в шаблон.

7. Натиснути кнопку Ok.

Редагування стилю

1. Вибрати команду меню Формат→Стили и форматирование...

2. В області задач Стили и форматирование виділити стиль, який потрібно змінити, та у його контекстному меню вибрати команду Изменить.

3. У вікні Создание стиля вибрати потрібні параметри. Для перегляду додаткових параметрів натиснути кнопку Формат.

4. Установити опцію Добавить в шаблон.

5. Натиснути кнопку Ok.

Вилучення стилів

1. Вибрати команду меню Формат→Стили и форматирование...

2. В області задач Стили и форматирование виділити стиль, який потрібно вилучити, та у його контекстному меню вибрати команду Удалить.

Якщо вилучити створений користувачем стиль абзацу, то до всіх абзаців, оформлених

даним стилем, буде застосований стиль Обычный, а сам стиль буде вилучений з області задач.001506263.html

001506273.html