refberry.ru

Знаходять за формулами

(22

Мензульне знімання

Xa = X5+d5_acosaAA 5)

ya=y5 + d5_asina4_5 J

Наносять точку а на планшет. Для орієнтування планшета кіпрегель

прикладають до штучно видовженої лінії 4- а .

V.6. Послідовність мензульного знімання

V.6.1. Підготовка планшета до роботи

Перед початком польових робіт за допомогою координатографа або

лінійки Дробишева на планшеті розмічують координатну сітку розмірами

10x10 см (рис. V.6.1). Сітку оцифровують відповідно до масштабу знімання,

наносять за координатами всі пункти геодезичної основи, які потрапляючі, на

планшет, підписують назви і висоти точок. Розходження сторін розмічених

квадратів з теоретичними розмірами не повинно перевищувати 0,2 мм, а сторін

рамки - 0,3 мм. Розходження у діагоналях < 0,5 мм. Віддаль від рамки до краю

планшета має становити 5 см для знімання в масштабах 1:500, 1:1000 і 1:2000 і

10 см для-1:5000.

И Y ю ,

« ГЧ О

2.0

М

Аі

іі І V

<5- С»М

Л

1 0 и уїл

t

Рис. V. 6.1. Підготовка планшета до роботи

Розділ VI

Щоб полегшити орієнтування на полях планшета, прокреслюють додат-

кові лінії, коли мензулу необхідно орієнтувати за лінією, коротшою за 5 см, або

коли точки, за якими орієнтують, розміщені на двох планшетах.

На підготований планшет прикріплюють аркуш цупкого або прозорого

паперу (сорочку), щоб захистити його від забруднення.

V.6.2. Знімання контурів та рельєфу

Перед початком знімання виконують рекогностування місцевості, під час

якого знаходять пункти основи та визначають послідовність робіт. Після цього

встановлюють мензулу над точкою знімальної основи, орієнтують, центрують і

горизонтують її. Нуль рейки встановлюють на висоті приладу.

Орієнтування мензули виконують не менше як за двома напрямами або за

допомогою бусолі. Для контролю під час роботи і в кінці її на станції

обов'язково перевіряють орієнтування. Розходження між повторними напря-

мами орієнтування на межі ділянки не повинно перевищувати 0,4 мм на плані.

МО вертикального круга визначають не менше ніж двічі на день.

Нагадаємо, що Інструкцією щодо мензульного знімання передбачено, що:

• методи засічок застосовують для знімання окремих точок ситуації;

• кожну таку точку визначають не менше ніж з трьох станцій;

• довжини променів, які визначають точку, не повинні перевищувати

200 м для масштабу 1:5000;

150 м для масштабу 1:2000;

100 м для масштабу 1:1000;

• висоти знімальних пікетів обчислюють до 0,01 м і виписують на

планшет із заокругленням до 0,1м для перерізу рельєфу 1 м, 2 м і більше. Дляперерізу рельєфу 0,5 м, 0,25 м висоти пікетів на планшетах вказують із точністю001505983.html

001505993.html