refberry.ru

Значення типізації, уніфікації та стандартизації обладнання

В умовах комерціалізації торгівлі великого значення набуває типізація, уніфікація і стандартизація торгових меблів.

Типізація — це система заходів, скерованих на зведення зайвої різноманітності конструкцій до обмеженого переліку технічно й економічно найдосконаліших сучасних типів обладнання для розробки типових проектів.

Вона сприяє виявленню і відбору торгових меблів, що виправдали себе на практиці. Вироби меблів одного типу, подібні за формою, призначенням, конструкцією, можуть різнитися лише розмірами. Кожний розмір окремого виду обладнання одного типу називається типорозміром, а кілька його типорозмірів становлять параметричний (розмірний) ряд.

Торгове немеханічне обладнання поділяється на такі типи: пристінні й острівні гірки, секції замкнених зон всередині торгового залу, вішала, інші товароносії, прилавки, немеханічні касові кабіни, корзини і візки для покупок тощо.

Використання типового обладнання дає можливість застосування експериментально перевіреного розташування товарів, способів їх укладення, розробляти раціональне технологічне планування торгового залу, що сприяє підвищенню рівня обслуговування покупців і одержання прибутку.

Уніфікація— приведення деталей, що входять до обладнання до єдиних форм, конструкцій і розмірів. Уніфіковані деталі (полиці, ящики, кронштейни тощо) можуть повторюватись або в одній моделі, або в наборах обладнання, тобто вони стають взаємозамінними. Це дозволяє уникнути зайвої різноманітності деталей, що мають однакове призначення, створити оптимальний набір для збирання різних типів меблів, знизити витрати на їх виробництво й експлуатацію.

Чим більше уніфікованих деталей входить у комплект обладнання, тим легше налагодити його масове виробництво, а також скоротити витрати на виробництво й експлуатацію.

Стандартизація немеханічного обладнання — установлення обов'язкових нормативних вимог до розмірів обладнання, матеріалу виготовлення, правил транспортування, пакування, приймання. Ці вимоги викладені у державних стандартах і технічних умовах, обов'язкових до застосування в усіх галузях промисловості й торгівлі по всій території України.

Розробці стандартів і технічних умов передує типізація и уніфікація обладнання, які пов'язані з модульною системою його розмірів. Модуль (від лат. modulus — міра) — вихідна одиниця, яка слугує для надання спів розмірності обладнанню в цілому та його частинам. За цією системою розміри обладнання встановлюють кратними умовній одиниці вимірювання — модулю М, то дорівнює 100 мм. Розмір обладнання маг бути таким, щоб його параметри (висота, дожила, глибина) ділились на модуль без остачі. Наприклад, довжина секції обладнання становить 900 мм, або 9М, крок перфорації на стояках — 50 мм, або 0,5М. Модульна система уніфікації складових елементів, перфороване рішення вузлів кріплення дають змогу створити на їх основі різноманітні композиційні моделі універсального торговельного обладнання.

Отже, типізація, уніфікація і стандартизація торговою немеханічного обладнання сприяють скороченню зайвої різноманітності його конструкцій, відбору найраціональніших типів, зниженню собівартості, підвищенню якості, надійності і довговічності.001505963.html

001505973.html