refberry.ru

Статті в періодичних виданнях

1. Актуальні питання охорони та захисту прав на об’єкти промислової власності // Юридична Україна. – 2003. – №3. – С. 22-33.

2. Бендесюк І. Тема 23. Право інтелектуальної власності // Бухгалтерія. – 2004. – 1 листопада (№44). – С. 60-65.

3. Бованенко Т. Як отримати патент на промисловий зразок в Україні // Інтелектуальна власність. – 2001. – №12. – С. 9-12.

4. Варгатюк А. Право на інтелектуальну власність, або як запатентувати здоровий глузд? // Віче. – 2003. – №9. – С. 54-59.

5. Варгатюк А.П. Формування і використання потенціалу винаходів в Україні // Економіка України: потенціал, реформи, перспективи: Монографія у 5 т. – Т. 1. Огляд економіки України за 1990-1994 р. – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1996. – С. 195-201.

6. Винников А. Авторское право и авторское вознаграждение // Персонал. – 2002. – №5. – С. 52‑56.

7. Галянтич М. Актуальні питання охорони та захисту прав на об’єкти промислової власності // Юридична Україна. – 2003. – №3. – С. 22-33.

8. Гнесюк М. Удосконалення національного законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2004. – №7. – С. 71-73.

9. Гончарова І. Захист авторського права в Україні // Право України. – 1998. – №11. – С. 80-83.

10. Дяченко Г. Боротьба з “піратством” // Налоговый, банковский, таможенный консультант. – 2000. – 4 июля (№27). – С. 6-9.

11. Жаров В., Кожанська І. Правова охорона корисних моделей в Україні з огляду на міжнародну практику // Інтелектуальна власність. – 2003. – №12. – С. 21-26.

12. Жданенко О. Захист та облік суб’єктів прав інтелектуальної власності в Україні // Винахідник і раціоналізатор. – 2004. – №5. – С. 13-15.

13. Жуков В. Захист комп’ютерних програм: Стара проблема, що очікує вирішення // Інтелектуальна власність. – 2004. – №7. – С. 20-26.

14. Жукова О. Авторська винагорода – скільки коштують муки творчості // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – 22 листопада. – С. 38-40.

15. Закорецька Г. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність. – 2003. – №7. – С. 3-7.

16. Залесов А. Об изменениях в патентном законодательстве Украины // Изобретательство. – 2003. – №8. – С. 18-23.

17. Запорожець І. Видання управлінських актів як форма управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності // Право України. – 2004. – №11. – С. 54-57.

18. Захист інтелектуальної власності в Інтернеті // Інтелектуальна власність. – 2004. – №8. – С. 6-10.

19. Зіненко О. Авторське право на комп’ютерні програми // Баланс. – 2003. – №16. – С. 60-63.20. Капіца Ю. Проблеми охорони винаходів та інших об’єктів промислової власності в Україні // Світ. – 2001. – №27/28. – С. 7-9.

21. Клейменова С. Співавторство як інститут авторського права // Вісник прокуратури. – 2003. – №9. – С. 82-85.

22. Колезюк Л. Порівняльний аналіз правового статусу патентних відомств Польщі та України // Право України. – 2002. – №6. – С. 93-96.

23. Комаров В., Задорожний О. Про права, що надає патент на винахід // Народна армія. – 2003. – 5 серпня. – С. 4.

24. Коноваленко В. Об’єкти прав інтелектуальної власності // Бухгалтерія. – 2004. – 18 жовтня (№42). – С. 65-70.

25. Крайнєв П. Економіко-правові засади управління промисловою власністю в Україні // Право України. – 2001. – №2. – С. 96-100.

26. Крайнєв П. Промислова власність як об’єкт управління // Право України. – 2003. – №3. – С. 103-107.

27. Красовська А. Розвиток патентної системи в Україні // Інтелектуальна власність. – 2001. – №12. – С. 7-9.

28. Красовська А.Г., Глухівський Л.Й. Про зміни у правовій охороні винаходів і корисних моделей // Науково-технічна інформація. – 2003. – №3. – С. 23-27.

29. Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності // Право України. – 2004. – №9. – С. 68-71.

30. Лазуренко Ю. Правовая охрана товарных знаков // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2004. – №9/10. – С. 44-45.

31. Мельник О. Цивільно-правовий захист патентних прав: проблемні питання // Право України. – 2003. – №2. – С. 74-78.

32. Мельников М. Піратство як злочин у галузі авторського права та суміжних прав: погляд на проблему // Право України. – 2003. – №4. – С. 72-74.

33. Нефедова С. Інтелектуальна власність контролюватиметься // Податкове планування. – 2002. – №11. – С. 38-40.

34. О патентовании в Украине // Право и практика. – 2004. – №11. – С. 3.

35. Остапчук В. Останні зміни в режимі захисту прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2004. – №10. – С. 42-47.

36. Остапчук В. Останні зміни в режимі захисту прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2004. – №1. – С. 60-65.37. Паладій М. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності // Право України. – 2002. – №2. – С. 98-102.

38. Паладій М. Шляхи розбудови інфраструктури державної системи правової охорони інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. – 2002. – №5. – С. 3-5.

39. Паламарчук В. Інтелектуальна власність у правовому вимірі // Право України. – 2000. – №10. – С. 61-64.

40. Пасічник Л. Патентна документація на об’єкти промислової власності: Закон України // Вісник книжкової палати. – 2004. – №5. – С. 41-44.

41. Петренко С. Правовий захист програмного забезпечення в Україні // Право України. – 2003. – №6. – С. 65-69.

42. Підопригора О.А. Загальні положення про право інтелектуальної власності у Цивільному кодексі України // Право України. – 2003. – №7. – С. 97-101.001505263.html

001505273.html