refberry.ru

Створення та використання власної бази даних для підтримки наукових досліджень

Практичне заняття № 4.1 (2 г.)

Самостійна підготовка до практичного заняття (1 год.).

Під час самостійної підготовки до практичного заняття слухачі знайомляться з базовими положеннями щодо питань, які підлягають вивченню

Перелік питань, що підлягають вивченню:

1. Основні принципи роботи зі списками як з базами даних.

2. Створення списку.

3. Сортування списків і діапазонів.

Контрольні запитання:

1. Назвіть основні принципи створення списків Excel.

2. Навіщо потрібна форма при використанні списків Excel?

3. За скількома полями списку можна сортувати список одночасно?

4. Чи можна результати сортування відправити на інший аркуш книги автоматично?

5. Що означає символ * - "зірка" в процесі пошуку інформації з допомогою форми?

Робота в класі:

1. Обговорення відповідей на поставлені запитання -15 хвилин.

2. Детальне покрокове опрацьовування змісту питань, що підлягають вивченню – 50 хвилин.

3. Контроль виконання завдань і вправ, контрольні питання – 15 хвилин.

4. Підведення підсумків практичного заняття – 5 хвилин.

Практичне заняття № 4.2 (2 г.)

Самостійна підготовка до практичного заняття (1 год.).

Під час самостійної підготовки до практичного заняття слухачі знайомляться з базовими положеннями щодо питань, які підлягають вивченню

Перелік питань, що підлягають вивченню:

1. Обробка списків за допомогою форми.

2. Застосування автофільтрів для аналізу списків.

3. Застосування розширених фільтрів для аналізу списків.

Контрольні запитання:

1. Що означає "відфільтрувати список"?

2. Які бувають види фільтрів?

3. Де повинен находитися курсор мишки при виконанні операцій автофільтрації?

4. Як відфільтрувати записи з пустим полем?

5. Чим відрізняється логічна функція И від логічної функції ИЛИ?

6. Що заміняють символи "*" та "?" ?

Робота в класі:

1. Обговорення відповідей на поставлені запитання -15 хвилин.

2. Детальне покрокове опрацьовування змісту питань, що підлягають вивченню – 50 хвилин.

3. Контроль виконання завдань і вправ, контрольні питання – 15 хвилин.

4. Підведення підсумків практичного заняття – 5 хвилин.

Література до теми № 4

1. Информатика для юристов и экономистов. / Симонович С.В. и др. – Спб: Издательство «Питер», 2001 – 620 с.: ил.: с. 501 - 508.

2. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. Підручник. / За ред. О.І. Пушкаря.-К.: Вид. центр "Академія", 2002 - 704 с. с. 401 – 432.

3. Дибкова Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка/ Посібник. – Кіїв: Видавничий центр "Академія", 2002. - 318 с.: с. 137 – 147.

4. Попов А.А. Excel: практическое руководство. – М: ДЕСС КОМ, 2002 – 302 с., ил.: с. 222 – 254.

5. Новиков Ф.А., Яценко А.Д. Microsoft Office 2000 в целом. – СПб.: БХВ – Санкт-Питербург, 199. – 728с. : с. 128-145.001505043.html

001505053.html