refberry.ru

Структурна схема радіорелейної станції Р-405М.

У радіорелейній станції Р-405 застосовано частотне ущільнення каналів. При цьому спектр багатоканального сигналу є сумою спектрів сигналів, які передаються по кожному з каналів.

У тракті передачі сигнал групового спектру поступає на радіопередавальний пристрій і здійснює частотну модуляцію ВЧ коливань передавача. Частотно модульовані коливання з виходу передавача по фідеру поступають в антену.

У тракті прийому наведені в антені ВЧ коливання передавача кореспондента поступають по фідеру на вхід приймача. З виходу приймача сигнал групового спектру розділяється по каналах за допомогою фільтрів.

Сигнали тональних частот першого телефонного каналу через фільтр низьких частот ФНЧ із смугою пропускання 0,3-3,4 кГц і підсилювач поступають в абонентську лінію першого телефонного каналу (через елементи комутації і блок комутації каналів).

Сигнал надтональних частот другого телефонного каналу через другий смуговий фільтр ПФ із смугою пропускання 4,7-7,1 кГц поступає на демодулятор, де за допомогою коливань генератора 7,4 кГц перетвориться в сигнал звукового спектру 0,3-2,7 кГц. Цей сигнал через елементи комутації і регулювання приймального рівня і блок комутації каналів поступає в абонентську лінію другого телефонного каналу.

Надтональні частотно-маніпульовані коливання першого телеграфного каналу, виділені фільтром із смугою пропускання 8,4-9,2 кГц, через підсилювач і амплітудний обмежувач поступає на частотний дискримінатор, який управляє роботою приймального реле. Це реле, у свою чергу, управляє лінійним ланцюгом приймального телеграфного апарату.

Аналогічно здійснюється прийом сигналу другого телеграфного каналу001505003.html

001505013.html