refberry.ru

Клавіші, що використовуються під час роботи з приймачем

Клавіші Опис дії
ENTER, Введення Використовується під час виконання вибраної функції, редагування вибраних параметрів або введення вибраних значень, які наведені у вікні survey menu (меню в режимі "знімання"). Наприклад: серед них функція "Point Attribute" вибирається за допомогою стрілок "вверх" і "вниз". Для виконання цієї функції потрібно натиснути клавішу ENTER і т. д.
MENU, Меню Призначена для доступу до пункту Servey Menu в будь-який момент, навіть під час збирання даних (тобто під час спостережень)
IN Ввійти у вибраний пункт меню
OUT Вийти із вибраного пункту меню
Червона кнопка on/off ув/вимкн Якщо клавішу швидко натиснути і відпустити, вмикається або вимикається приймач. Якщо утримувати клавішу 2 секунди, коли приймач уже ввімкнений, тоді дисплей підсвітиться. Якщо її знову утримувати 2 с, підсвічення вимкнеться
Mark/GOTO Дає змогу отримати доступ до пункту Point Attribute (дані про пункт спостережень) у будь-який момент збирання даних
ESC Використовується для закриття поточного і повернення до поперед­нього пункту меню. Відредаговані, попередньо не збережені параметри, закриті за допомогою цієї клавіші, не збережуться
Овальна кнопка із чотирма стрілками Дає змогу виділити функцію, яку ви хочете виконати, або виділити величини, які потрібно ввести. Пункт "Mode" дає змогу працювати в режимах Survey або Navigate. Стрілки "вверх" та "вниз" призначені для перемикання між режимами Survey і Navigate

Останній сигнал Exterme Low Pover. Після такого сигналу робочий файл закривається, а приймач вимикається через 10 с. Потрібна заміна батарей.

На рис. Ш.3.20 показана заміна батарей. Необхідно відгвинтити гвинт, зняти кришку відділення для батарей. Замінити старі батареї на нові, ураховуючи полярність. Закрити кришку та загвинтити гвинт.Розділ III

Об'єм пам'яті приймача Pro Mark-2 для зберігання даних - 8 МБ. Мінімальний час спостереження 7 годин за умови, що збирання даних виконується в найгірших умовах, коли 10 супутників відстежуються з 1-секундним інтервалом. За 10-секундного інтервалу можна зберегти дані 72-годинного інтервалу спостережень.

Тому рекомендується:

1. Щоденно переписувати зібрані дані із приймача до комп'ютера.

2. Переписувати дані із приймача після опрацювання.

3. Оскільки території України немає у картах Map Send Streets, то файли, відведені під ці карти, можуть бути зайняті файлами, що стосуються безпо­середньо знімання.

На закінчення цього параграфа подамо технічні параметри та фізичні специфікації системи Pro Mark-2.
Просторові супутникові мережі (основи супутникової геодезії)

Таблиця III. 3.3001504323.html

001504333.html