refberry.ru

КОНСТАНТИ

Константи в програмі 1C: Бухгалтерія 7.x служать для зберігання інформації, що або зовсім не змінюється, або змінюється дуже рідко. Найбільш простий приклад такої інформації — це назва організації, її юридична адреса тощо. Зручність використання констант полягає у тому, що акумульована в них один раз інформація, може багаторазово використовуватися при формуванні документів, у розрахунках, при побудові звітних форм. Наприклад, уже згадувану назву організації можна занести у спеціально оголошену константу присвоївши їй певний код (наприклад Баз Фірма), таким чином в усіх документах які програма формує автоматично проставлятиметься назва фірми. Аналогічна ситуація матиме місце при занесені до списку констант прізвищ керівника і головного бухгалтера, номера поточного рахунку, адреси банку, адреси фірми і т.п. Якщо у користувача виникне необхідність створити нову форму того чи іншого документа який у програмі відсутній, або змінити (доповнити) форму того чи іншого документа певною інформацією з констант, у цьому випадку у режимі Конструкторрозміщеному в Конфігураторінеобхідно буде проставити код необхідної константи. Отже змінивши константу лише один раз забезпечується автоматичне одержання необхідної інформації до виникнення необхідності нових змін.

У процесі налаштування конфігурації задачі можна створюватися практично необмежену кількість констант для збереження будь-якої потрібної інформації.

Уся робота з константами ведеться у спеціальному вікні Список констант.Щоб викликати список констант на екран монітора, виконується команда меню Операції → Константи.

Вікно Список константце таблиця, що складається із трьох граф. У графі Код виводиться коротке позначення константи. Повна назва константи (яка є коментарем для користувача) розташована в графі Найменування,а в графі Значеннязнаходиться саме значення константи.

Таким чином, доцільно запам’ятати таке:

Безпосередньо у програмі 1С: Підприємство, користувачем може змінюватись (редагуватись) тільки значення констант (рис. 9, графа 3). Здійснення усіх інших змін можливе лише за умов входження у режим - Конфігуратор.

Щоб відредагувати значення константи необхідно двічі “клацнути” по ньому правою клавішею мишки, або виділивши його натиснути на клавішу ENTER. Внесені зміни необхідно зберегти шляхом натискання тієї ж клавіші ENTER. Скасовують внесені зміни користуючись клавішою ESC.

Порядок розміщення констант у списку задається в Конфигураторепрограми 1C: Підприємство 7.x.

Додавання нових і видалення непотрібних констант, а також зміна короткого і повного найменування констант можлива тільки в Конфигураторе.При налаштуванні конфігурації задачі для будь-якої константи можна задати необхідність збереження історії зміни її значення. Подібні константи називаються періодичними. У цьому випадку у списку констант буде зберігатися не тільки саме останнє значення константи, але і всі інші, що раніше існували значення з датами їхнього введення (створення). Для перегляду історії значення константи виконують такі дії: наприклад, нас цікавить історія методів обліку відпуску матеріалів у виробництво. Для цього натиснемо правою клавішею «мишки» (маніпулятора) у відповідному значенні. Перед нами відкриється контекстне меню.

Вибравши закладку «История значения» відкривають допоміжну таблицю з інформацією щодо змін назви підприємства, або його адреси, прізвищ керівників тощо.001504063.html

001504073.html