refberry.ru

Умови, що забезпечують безпечну експлуатацію техніки.

Правила безпеки при роботі на засобах електрозв’язку.

Основні причини травматизму при ураженні електричним струмом.

Умови, що забезпечують безпечну експлуатацію техніки.

1. Своєчасне планування заходів по забезпеченню безпеки персоналу при виконанні вcix видів po6iт.

2. Організація та проведення навчання безпечним методам роботи.

3. Додержання встановленого порядку допуску до самостійної роботи.

4. Своєчасна перевірка знань та проведення інструктажів з техніки безпеки.

5. Виховання почуття відповідальності персоналу за виконання поставлених завдань та суворе дотримання правил i заходів безпеки.

6. Обладнання робочих місць технічними засобами для безпечного виконання робіт та укомплектування їx захисними засобами відповідно нормам.

7. Своєчасний облік, перевірка справності захисних засобів, проведення їx випробувань.

8. Контроль за виконанням заходів, що забезпечують безпеку робіт, та розробка заходів по попередженню аварій та травматизму.

Правила безпеки при експлуатації апаратури зв′язку :

- при роботі з апаратурою, яка знаходиться під напругою, використовувати засоби захисту (діелектричні килими, рукавиці, інструмент з ізольованими ручками, тощо) та ретельно стежити за їх станом;

- суворо дотримуватись вимог, зазначених у попереджуючих написах на блоках та елементах апаратури;

- ремонтні кабелі підключати спочатку до стійки, а потім до блоку, що перевіряється;

- підключати кабелі живлення до агрегатів, робити заміну запобіжників, ламп,

виконувати ремонтні роботи тільки при знятій напрузі;

- при зникненні напруги забороняється приступати до будь-яких робіт, доторкатися

струмоведучих частин, не відключивши відповідну ділянку чи всю установку;

- забороняється оглядати тильну сторону передавального пристрою при включеному

передавачі;

- при пробоях, іскрінні, запаху гару й інших помічених несправностях у

роботі апаратури негайно відключити її від джерел живлення.

На ввімкнутій апаратурі забороняється:

- підключати та відключати ремонтні кабелі, кабелі живлення та проводи заземлення;

- заміняти реле, запобіжники і таке інше у блоках;

- проводити паяння та перемонтаж проводів;

- перевіряти наявність напруги на клемах та провідниках доторкаючись до них рукою або струмопровідними предметами, а також торкатись до високовольтних ланцюгів та антенно-фідерної системи;

- проводити огляд монтажу, чистку та змащення блоків;

- виконувати монтаж та демонтаж блоків, усувати несправності, знімати та встановлювати

кожухи блоків, від′єднувати та під′єднувати кабелі та фідери.001503583.html

001503593.html