refberry.ru

Устаткування складського і підготовчого виробництва

Устаткування для зберігання і розбраковуваної матеріалів.Матеріал поступає на швацьке підприємство в рулонах або кіпах. Після розвантаження з автомобілів матеріал прямує в складське приміщення для зберігання або в підготовчий цех для промера, розбраковувані і в цех розкроу для розкроу.

У складському приміщенні (або в підготовчому цеху) матеріал зберігається в розбракованому або нерозбракованому вигляді стаціонарно в штабелях, на стелажах або ін., а також механізовано на елеваторах, барабанах і ін.

Зберігання матеріалу в штабелях є найбільш простим способом. При стелажно-клітинному способі зберігання рулони 7 (мал. 9.4, а) матеріалу або контейнери 2 з матеріалом розташовуються в стелажах з вічками. Зберігання матеріалу в рулонах може бути виконане в стелажах у формі ялиночки (мал. 9.4, би).

Барабанний спосіб зберігання матеріалу (мал. 9.4, в) дозволяє подавати потрібний рулон 7 тканин, укладений у відведене для нього вічко 3, механізовано з використанням електроприводу 5, який повертає барабан на його осі 4.

Індивідуально рулони 7 (мал. 9.4, г) матеріалу можуть зберігатися і механізовано подаватися в зону розвантаження при елеваторному способі зберігання. Матеріал розташовується в індивідуальних засобах зберігання - люльках, встановлених на ланках ланцюга 6, розташованою на зірочках 7. З пульта управління включается привід однієї із зірочок, і матеріал переміщається по ланцюгу.

Рис. 9.4. Схеми способів і пристроїв для зберігання материалов


Сучасні складські приміщення оснащені засобами автоматизованого обліку матеріалу, що зберігається, і подачі до оператора необхідного матеріалу. Кожне з вічок має свій код, який зберігається в пам'яті машини. Для кожного вічка (за наявності в ній матеріалу) вказуються необхідні відомості про матеріал (його кількості, найменуванні, забарвленні, даті вступу і ін.).

Одній з підготовчих операцій у виробництві швацьких виробів є проведення розбраковуваної матеріалів: виміри ширини і довжини, відмітка недоліків і разнооттеночное™. Для цього в підготовчому цеху використовують браковочно-измеритель-ные верстати.

Пристрій вимірювального для бракування верстата.Верстат має корпус, на фронтальній частині якого встановлена оглядова дошка 75 (мал. 9.5). Дошка має виконане із скла вікно 77, яке підсвічує знизу люмінесцентними лампами 16. Зверху з боку того, що працює (по відношенню до матеріалу) матеріал 18 освітлює люмінесцентними лампами, встановленими в світильник 12. Рулон 5 матеріалу розміщується на качалці, що обертається в двох опорах 7, встановлених на шарикопідшипниках, або укладається в жолоб 6. Лінійка 19 служить для візуального контролю ширини матеріалу, лічильник 4 - для виміру довжини. При натисненні на важіль 3 відбувається установка показань лічильника 4 у вихідний стан. Педаль 24 служить для переміщення матеріалу зверху вниз, а при натисненні на педаль 26 матеріал 18 переміщається у зворотному напрямі, тобто від низу до верху.Поворотом рукоятки 13 притискний валик 9 відводиться від транспортуючого валика 8. У простір, що утворився між ними, заправляють кінець матеріалу, узятого з рулону 5. Накидають матеріал на штангу 14 і протягують його по оглядовій дошці 75 при піднятому притиску 10, закріпленому на валу 77. Кінець матеріалу 18 проводять вниз і намотують на качалку, яку розташовують в тих, що направляють 22 і 2.

Мал. 9.5. Вимірювально Бракувальний верстат.

Верстат включають поворотом перемикача, встановленого на правій панелі машини. При натисненні на педаль 24 матеріал переміщається зверху вниз. Матеріал намотується в рулон 20 за допомогою валиків 23. Після закінчення розбраковуваної і промера матеріалу в рулоні (шматку) той, що працює віджимає рукоятку 21 на себе і натискує на педаль 25. При цьому що направляють 22 і 2 обертаються від того, що працює вниз і рулон з розбракованим матеріалом віддаляється з верстата по конвеєру 7.

На підприємствах з малим об'ємом вироблюваної продукції виміру і розбраковувану матеріалу виконують на вимірювальних столах завдовжки 3 м з гладкою рівною поверхнею, забезпечених подовжніми і поперечними лінійками. Матеріал протягують по столу, і через кожних 3 м електромеханічний відмітчик ставить крейдяну відмітку на матеріалі. Дані розбраковувані і виміри рулону матеріалу заносять в паспорт рулону, який поступає на розрахунок полотен в настил.

Устаткування для побудови раціональних розкладок лекал.Підготовка конструкторсько-технологічної документації на виготовлення виробу в сучасних виробництвах виконується на підставі використання систем автоматизації проектних робіт (САПР). Серед відомих систем можна відзначити «Ін-вестронику» (Іспанія), «Грацию» (Україна, м. Харків), «Леко» (м. Москва), «АБРИС» (м. Москва) і «МІКС-Р» (НПЦ Релікт, м. Москва), «Ассоль» (м. Москва) і ін.Система автоматизованого проектування призначена для автоматизації моделювання і конструювання швацьких виробів (підсистеми «Моделювання» і «Конструювання»), виконання раціональної розкладки лекал в настилі (підсистема «Розкладка»), а також побудови технології збірки деталей виробу (підсистема «Технолог») і економічної оцінки проекту (підсистема «Економіка»).

Основою технічного забезпечення САПР є ЕОМ, тобто персональні комп'ютери з швидкодією не нижчі ІВМ486, з постійною пам'яттю не нижче 500 Мб, оперативною - не менше 16 Мб. Комп'ютер забезпечується монітором 4 (мал. 9.6), системним блоком 3, клавіатурою 2 і «мишкою» 5.


Оператор, працюючи в САПР і задаючи команди комп'ютеру через клавіатуру і «мишку», може побудувати оригінальну або типову конструкцію швацького виробу будь-якої групи асортименту, а також розкладку лекал на настилі різних параметрів (ширина, довжина і кількість шарів). Є можливість підібрати раціональну технологію збірки і обробки виробу.Аби звичайний комп'ютер міг виконувати роботи по розробці конструкторсько-технологічної документації, в його пам'яті повинне знаходитися методичне (тобто формалізовані правила, програми і ін., представлені у вигляді машинних команд) і інформаційне (бази даних відомостей у вигляді цифр, таблиць і ін.) забезпечення. Ці відомості замінюють ті методичні вказівки і довідкові посібники, які конструктор і технолог исцользует при розробці конструкторсько-технологічної документації на виріб.

Конструкцію лекала можна отримати в САПР. Якщо ж конструкція лекала відома або отримана при експериментальному її доопрацюванні, то інформація про лекало вводиться з дегитайзера 6. Результати проектування (лекала, градація лекал, розкладка, звіт про розкладку, технологічна послідовність і ін.) виводять на плоттер 7 (для виведення зображення в точному вимірі) або принтер / (для роздруку документів на листи формату АЗ або А4).

Розкладка лекал може бути побудована за допомогою плоттера 7 на рулоні спеціального паперу у натуральну величину, і процес розкладки матеріалу в настил і розкрій деталей з настилу виконуються по накладеній зверху цьому роздруку. При використанні автоматизованих комплексів розкроїв вся інформація про розкладку може бути переписана на дискету і перенесена в автоматизований комплекс розкроу.

Плоттер може виконати роздрук окремо кожного лекала для виготовлення виробу необхідного розміру і зростання, що може бути необхідне для експериментального доопрацювання конструкції і технології виготовлення проектованого виробу.

Контрольні питання

Які способи зберігання матеріалів ви знаєте?

Для яких цілей виконується промер і розбраковувана матеріалу?

3.Що фіксується для кожного рулону тканини при обробці його на вимірювальній для бракування машині?

Які САПР використовуються для моделювання, конструювання і виготовлення технологічної документації на швацькі вироби, що розробляються для виготовлення?

5.Що відноситься до технічного забезпечення САПР?

Що входить в склад САПР одягу?

За допомогою яких пристроїв виходить роздрук лекала на вироби?

Які підсистеми входять в САПР одягу?001503343.html

001503353.html