refberry.ru

Варіант 3

1. Для введення символьної інформації і управління роботою ПК призначена:

а) мишка;

б) клавіатура;

в) системна шина;

г) монітор.

2. Для введення графічної інформації використовується:

а) мишка;

б) принтер;

в) сканер;

г) клавіатура.

3. В операційній системі MS-DOS на ім’я файлу відводиться:

а) до 7 символів;

б) до 8 символів;

в) до 16 символів;

г) 32 символи.

4. Операційні системи, що управляють розподілом ресурсів обчислювальної системи між задачами:

а) багатозадачні;

б) функціональні;

в) однозадачні;

г) всі відповіді вірні.

5. Програма, що шукає та виправляє помилки в файловій системі або окремих файлах, а також усуває помилки, що пов’язані з втраченими кластерами:

а) відновлення системи;

б) відомості про систему;

в) таблиця символів;

г) перевірка диска Scan Disc.

6. Назвіть файл, що містить стиснені копії всіх включених в нього файлів і папок:

а) папка;

б) вірус;

в) програма;

г) архів.

5. Рядки в таблиці бази даних називають:

а) комірка;

б) запис;

в) поле;

г) немає правильної відповіді.

7. Основний об’єкт бази даних, що призначений для введення, перегляду та коригування даних:

а) запит;

б) форма;

в) таблиця;

г) макрос.

8. Процес поширення дії формули , занесеної в одну клітинку, на інші клітинки:

а) копіювання;

б) форматування;

в) автоматичне переобчислення;

г) всі відповіді вірні.

9. До якого виду адрес можна віднести наступну:F$4 ?

а) відносна;

б) змішана;

в) абсолютна;

г) всі відповіді вірні.

11. Приховати або відобразити на екрані панель інструментів можна з допомогою опції Панель інструментів меню програми:

а) Правка ;

б) Вигляд;

в) Файл;

г) Вставка.

12. Для виклику функції пошуку тексту за умовами, що задаються використовують меню програми:

а) Правка ;

б) Вставка;

в) Формат;

г) Файл.

13.“Інтернет” - це :

а) комплекс взаємозалежних системних програм, призначення якого-організувати взаємодію користувача з ПК;

б) найпоширеніша мережа телефонних послуг;

в) загальносвітова сукупність мереж із загальним адресним протоколом;

г) програма або організована сукупність даних, що має свою назву і зберігається на пристроях зовнішньої пам’яті як єдине ціле.

14. Комп’ютерні мережі поділяються на:

а) стандартні та програмні;

б) локальні та глобальні;

в) текстові та графічні;

г) локальні мережі та Інтернет.

15. Пристрій візуального представлення даних:

а) ПК;

б) материнська плата;

в) системний блок;г) монітор.

16. Пристрій управління , що служить для введення алфавітно - цифрових даних :

а) клавіатура;

б) материнська плата;

в) системний блок;

г) монітор.

17. Викликати команду «Параметри сторінки» можна натиснувши:

а) праву клавішу миші ;

б) ліву клавішу миші;

в) піктограму в стрічці назви;

г) команду Файл меню вікна.

18. Кнопка Insert призначена для :

а) перемикання клавіатури в режим вставки ;

б) виклику довідки ОС;

в) виклику контекстного меню;

г) виклику випадного меню.

19. Клавіша Delete призначена для:

а) видалення ;

б) вимкнення ПК;

в) виділення;

г) роботи з текстом.

20. 8 бітів дорівнюють:

а) 1 байту ;

б) 2 бітам;

в) 6 Мбайтам;

г) 48 байтам.


Тестові завдання з дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка»001502683.html

001502693.html