refberry.ru

Варіант № 2

Варіант № 2
Предыдущая1234567Следующая

№ п/п Питання К-сть балів
Апроксимуйте поліномом І=а0+а2U2 статичну вольтамперну характеристику нелінійного резистивного елемента, задану таблично. U, B 0,2 0,4 0,6 0,8 I, мА 2,5 Умови апроксимації: співпадання в точках, U1=0,2 B; U2=0 ,8 B.
ВАХ нелінійного резистора апроксимована поліномом і = а1u+а2u2. До резистора прикладена напруга u(t)=Umcosw0t. У спектрі струму, який тече через цей резистор містяться частоти: а) 0; w0; 2w0; б) w0; 2w0; в) 0; w0; 3w0.
ВАХ нелінійного резистора апроксимована повним поліномом четвертого ступеня. До цього резистора прикладена напруга u=Um1cos(2pf0t)+Um2cos(4pf0t). У спектрі струму, який тече через цей резистор, максимальна частота fmax дорівнює: а) 4f0; б) 8f0; в) 6f0.
Вольтамперна характеристика нелінійного резистора апроксимована виразом: де S=10 мА/В; Uп=-0,25 Bольт. Розрахуйте значення постійної складової струму І0 та амплітуди перших трьох гармонік струму І1m, I2m, I3m для випадку, коли до нелінійного резистора прикладена напруга u=Uзм+Umcoswt, якщо Uзм=-0,75 Вольт; Um=1 Вольт.
Довга лінія навантажена безвтратною ємністю. У цьому випадку в лінії існує режим: а) біжучих хвиль; б) стоячої хвилі; в) змішаних хвиль.
Накресліть розподіл амплітуд струму вздовж безвтратної лінії для режиму неробочого (холостого) ходу.
Безвтратна довга лінія працює в усталеному режимі гармонічних коливань. Визначте довжину хвилі l та фазову швидкість Vф, якщо задано: погонні параметри лінії L1=0,24 мкГн/м; С1=100 пФ/м та робоча частота f=3×108 Гц.
Чому дорівнює значення вхідного опору відрізка короткозамкнутої на кінці довгої лінії довжиною 3l/4? а) rл.; б) ¥; в) 0.
Відомі погонні параметри безвтратної довгої лінії та опір навантаження: L=0,24 мкГн/м; С=100 пФ/м; Rн=150 Ом. Коефіцієнт відбиття струму на кінці лінії дорівнює: а) - 0,5; б) 0,5 в) 0, 3.
Задано погонні параметри безвтратної довгої лінії та коефіцієнт відбиття напруги на кінці лінії: L=0,28 мкГн/м; С=50 пФ/м; рu= 0,6. Розрахуйте значення опору навантаження Rн.
Відомі параметри безвтратної довгої лінії: хвильовий опір rл, фазова швидкість Vф, довжина лінії l. В момент t=0 до входу лінії підмикається джерело постійної напруги U0=1В. Накресліть графік розподілу струму у короткозамкнутій на кінці лінії у момент t=80×10-9c, якщо задано: rл=50 Ом; Vф=204×106 м/c; l=10 м.
Всього балів

Затверджено на засіданні кафедри ТРР. Протокол № від “14” травня 2007 р.001502643.html

001502653.html