refberry.ru

Варіант № 5

Варіант № 5
Предыдущая1234567Следующая

№ п/п Питання К-сть балів
Апроксимуйте поліномом І=а0+а1U+а2U2 статичну вольтамперну характеристику нелінійного резистивного елемента, задану таблично. U, B 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 I, мА 2,2 8,5 Умови апроксимації: співпадання в точках, U1=0 B; U2=0 ,4B; U3=0,8 B.
ВАХ нелінійного резистора апроксимована поліномом і =а0+а2u2+а4u4. До резистора прикладена напруга u(t)=Umcosw0t. У спектрі струму, який тече через цей резистор містяться частоти: а) 0; w0 ; 2w0; 4w0; б) 0; 2w0; 4w0; в) 0; 2w0; 3w0. 4w0.
ВАХ нелінійного резистора апроксимована повним поліномом четвертого ступеня. До цього резистора прикладена напруга u=Um1cos(2pf0t)+Um2cos(6pf0t). У спектрі струму, який тече через цей резистор, максимальна частота fmax дорівнює: а) 8f0; б) 12f0; в) 4f0.
Вольтамперна характеристика нелінійного резистора апроксимована виразом: де S=10 мА/В; Uп=-0,25 Bольт. Розрахуйте значення постійної складової струму І0 та амплітуди перших трьох гармонік струму І1m, I2m, I3m для випадку, коли до нелінійного резистора прикладена напруга u=Uзм+Umcoswt, якщо Uзм=-0,75 Вольт; Um=1 Вольт.
Довга лінія навантажена безвтратною індуктивністю. У цьому випадку в лінії існує режим: а) стоячої хвилі; б) біжучих хвиль; в) змішаних хвиль.
Накресліть розподіл амплітуд напруги вздовж безвтратної лінії для режиму змішаних хвиль, якщо Rн>rл.
Безвтратна довга лінія працює в усталеному режимі гармонічних коливань. Визначте фазову швидкість Vф , час затримки tз, та довжину хвилі в лінії l, якщо задано: погонні параметри лінії L1=0,28 мкГн/м; С1=50 пФ/м довжину лінії l=2м та робочу частоту f=3×108 Гц.
Чому дорівнює значення вхідного опору короткозамкнутого відрізка довгої лінії довжиною l/2? а) 0; б) rл ; в) ¥.
Відомі погонні параметри безвтратної довгої лінії та опір навантаження: L=0,28 мкГн/м; С=50 пФ/м; Rн=300 Ом. Коефіцієнт відбиття напруги на кінці лінії дорівнює: а) 0,6; б) – 0,6 в) 0, 25.
Задано погонні параметри безвтратної довгої лінії та коефіцієнт відбиття струму на кінці лінії: L=0,24 мкГн/м; С=100 пФ/м; рі= - 0,25. Розрахуйте значення опору навантаження Rн.
Відомі параметри безвтратної довгої лінії: фазова швидкість Vф, довжина лінії l. В момент t=0 до входу лінії підмикається джерело постійної напруги U0=1В. Накресліть графік розподілу напруги у короткозамкнутій на кінці лінії у момент t=30×10-9c, якщо задано: Vф=267×106 м/c; l=5 м.
Всього балів

Затверджено на засіданні кафедри ТРР. Протокол № від “14” травня 2007 р.001502623.html

001502633.html