refberry.ru

Вертикального круга 330

IV. 1.13. Будова вертикального круга тахеометра з циліндричним рівнем тільки

при алідаді горизонтального круга 332

IV. 1.14. Виведення формул для визначення місця нуля (МО) і кутів нахилу тахеометра 2Т-30 333

IV. 1.15. Виведення формул для визначення місця нуля (МО) і кутів нахилу тахеометра Т-30 336

IV.1.16. Приведення значення місця нуля (МО) до нуля 337

IV.1.17. Перевірки кругових тахеометрів 339

IV. 1.18. Будова номограмного тахеометра 340

IV.1.19. Теорія номограмного тахеометра 343

IV. 1.20. Перевірка номограмного тахеометра 345

IV. 1.21. Електронні тахеометри та автоматизовані системи відлічування 347

IV. 1.22. Будова електронного тахеометра LeicaTC 403L 353

IV. 1.23. Керування тахеометром LeicaTC 403L 355

IV. 1.24. Підготовка тахеометром Leica ТС 403L до роботи 356

IV.1.25. Перевірки електронного тахеометра Leica TC403L 357

IVЛ. Виконання тахеометричного знімання поверхні 360

IV.2.1. Знімальна основа для тахеометричного знімання 360

IV.2.2. Створення пунктів знімальної основи тахеометричними ходами 361

IV.2.3. Основні вимоги до прокладання тахеометричних ходів 362

IV.2.4. Рекогностування та закріплення пунктів тахеометричного ходу 363

IV.2.5. Прокладання тахеометричного ходу 364

IV.2.6. Основні вимоги до виконання тахеометричного знімання 367

IV.2.7. Послідовність роботи на станції під час тахеометричного знімання 370

IV.2.8. Точність тахеометричного ходу у висотному відношенні 374

IVJ. Камеральні роботи за результатами тахеометричного знімання 376

IV.3.1. Опрацювання журналу тахеометричного ходу 377

IV.3.2. Обчислення координат пунктів тахеометричного ходу 379

IV.3.3. Обчислення висот пунктів тахеометричного ходу 384

IV.3.4. Опрацювання журналу тахеометричного знімання 385

IV.3.5. Складання плану тахеометричного знімання 387

IV.3.5. Сучасні методи нанесення пікетних (рейкових) точок 389

V. МЕНЗУЛЬНЕ ЗНІМАННЯ 391

V.I. Суть мензульного знімання 391

V.2. Прилади, які використовують під час мензульного знімання 393

V.2.1. Мензула і її приладдя 393

V.2.2. Кіпрегелі 394

V.3. Перевірки приладів для мензульного знімання 399

V.3.1. Перевірка штатива 399

V.3.2. Перевірка мензули 400

V.3.3. Перевірка орієнтир-бусолі 401

V.3.4. Перевірка центрувальної вилки 401

V.3.5. Перевірка кіпрегеля 402

V.3.6. Дослідження номограм і вертикального круга 405

V.4. Похибки, які впливають на точність прокреслення ліній 408

V.4.I. Вплив центрування планшета 408

V.4.2. Вплив нівелювання планшета 409

V.4.3. Вплив орієнтування планшета 410

V.4.4. Вплив колімаційної похибки 411V.4.5. Вплив нахилу осі обертання труби 412

V.5. Створення робочої планово-висотної основи 413

V.5.1. Пряма засічка на мензулі 414

V.5.2. Комбінована засічка на мензулі 415

V.5.3. Обернена засічка на мензулі 416001502503.html

001502513.html