refberry.ru

Види інженерних систем

Тема 1. Склад інженерних систем у готельно-ресторанному комплексі. Системи опалення, їх характеристика та обладнання

План

1. Інженерні системи життєзабезпечення будівель і споруд готельного комплексу, їх види та основні вимоги до роботи.

2. Види і призначення опалювальних систем

3. Повітряне опалення, випромінювальне і панельне опалення, кабельне опалення.

4. Теплові насоси, тепло вентилятори, теплові пушки.

5. Теплозберігання під час експлуатації систем опалення

1. Інженерні системи життєзабезпечення будівель і споруд готельного комплексу, їх види та основні вимоги до роботи.

Згідно ДБН В.2.2-20: 2008 «Будівлі і споруди» підрозділ «Готелі»поняття готель це-

Будинок або комплекс приміщень для розміщення ( проживання). Має номерний фонд, службу прийому, та інші служби, що забезпечують надання готельних послуг Готельний комплекс – це кілька будівель різного функціонального призначення, пов’язаних із наданням готельних послуг, що розміщенні на загальній земельній ділянці.

Інженерні системи життєзабезпечення будівель і споруд готельного комплексу – це комплекс технічних пристроїв, що забезпечують сприятливі (комфортні) умови побуту, трудової діяльності, технологічного процесу в приміщеннях громадського призначенняі.

Інженерне обладнання за призначенням можна умовно розділити на окремі інженерні системи.

Види інженерних систем

Вид інженерних систем Призначення та вимоги до роботи
Опалення Підтримання необхідного температурного режиму в приміщеннях будівлі у холодний період року
Вентиляція Видалення із приміщень забруднень повітря, надлишків вологи і тепла та заміна повітря свіжим (зовнішнім)
Кондиціювання Забезпечення необхідних параметрів повітря у приміщеннях будівлі
Гаряче та холодне водопостачання Забезпечення водою для господарсько-побутових, технологічних та протипожежних потреб
Каналізація Приймання та відведення виробничих та господарсько-побутових стоків
Електрозабезпечення Забезпечення приміщень будівлі електрострумом для освітлювально-побутових та технологічних потреб
Газозабезпечення Забезпечення енергоносієм устаткування, яке працює на газі
Зв’язок Забезпечення внутрішнього та зовнішнього зв’язку
Охоронна та протипожежна сигналізація Забезпечення безпеки зон життєзабезпечення і протипожежної безпеки
Вертикальний транспорт Забезпечення міжповерхового переміщення вантажів та пасажирів для підвищення ефективної експлуатації будівель та споруд

2. Види і призначення опалювальних системОпаленням називається штучне обогрівання приміщень будівлі з відшкодуванням тепловитрат для підтримання в них температури на заданому рівні, що визначається умовами теплового комфорту для знаходження людей та вимогами технологічного процесу.

Система опалення - це сукупність конструктивних елементів зі зв'язками між ними, призначених для отримання, перенесення і передачі необхідної кількості тепла для нагрівання приміщеннь, будівлі, споруди.

Завдання системи опалення - компенсувати теплові втрати будинку через огороджувальні конструкції (стіни, вікна, перекриття). Системи опалення розраховуються так, щоб забезпечити мінімальну необхідну температуру (наприклад, для житлових приміщень +18*С) при температурі на вулиці, що відповідає так званої «холодної п'ятиднівки».

Для Хмельницького це -21*С (СНиП № 23-01-99).001502443.html

001502453.html