refberry.ru

Використання функціональних клавіш

Використання функціональних клавіш
Предыдущая12345678910111213141516Следующая

Клавіші F1—F10. У нижньому рядку екрана Norton Commander виводить підказки значень функціональних клавіш (див. мал. 17.1). Нижче коротко описується призначення функціональних клавіш.

Клавіша Напис ПРИЗНАЧЕННЯ
F1 Help Помощь коротка інформація про призначення клавіш при роботі з Norton Commander
F2 Menu Вызов запуск команд, зазначених у списку, заданому користувачем (користувальницькому меню)
F3 View Чтение перегляд файлу. Можна переглядати текстові файли, документи, зроблені за допомогою різних редакторів текстів, графічні файли, бази даних, архівні файли, таблиці табличних процесорів і ін.
F4 Edit Правка редагування файлу. Для редагування може бути використаний убудований редактор Norton Commander чи будь-який інший редактор, зазначений користувачем.
F5 Copy Копия копіювання файлу. У середині екрана з'являється запит про тім, куди копіювати файл. За замовчуванням файл копіюється в каталог, зображений на іншій панелі. Можна набрати й інше ім'я каталогу. Потім для копіювання треба натиснути [Enter], для скасування команди — [Esc]
F6 Reninov НовИмя перейменування файлу (каталогу) чи пересилання файлу в інший каталог. Можна задати нове ім'я файлу (каталогу) чи ім'я каталогу, у який треба переслати даний файл. Для початку перейменування чи пересилання треба натиснути [Enter], для скасування команди — Esc
F7 MkDir НовКат створення підкаталогу
F8 Delete Удал-e видалення файлу (файлів) і/чи каталогу (каталогів)
F9 PullDn Меню вивід керуючого меню Norton Commander
F10 Quit Вихід вихід з Norton Commander

Комбінації клавіш Alt-F1 — Alt-F10. Якщо натиснути клавішу Alt те останній рядок екрана зміниться. У ній буде виводитися підказка про значення комбінацій клавіш Alt F1 — Alt F10. Нижче коротко описується призначення цих комбінацій клавіш.

Клавіша Напис ПРИЗНАЧЕННЯ
Alt F1 Left <-Диск вибір диска, зображуваного на лівій панелі
AltF2 Right Диск-> вибір диска, зображуваного на правій панелі
Alt F3 View... Чтение перегляд текстового файлу. Цей режим викликається швидше, але дозволяє переглядати тільки текстові файли, і не має деяких можливостей, доступних при перегляді за допомогою натискання клавіші F3
AltF4 Edit... Исправление редагування файлу за допомогою альтернативного редактора (якщо при натисканні F4 використовуються убудований редактор Norton Commander, то при натисканні – Alt F4 — зовнішній редактор і навпаки
Alt F5 Соmр Сжать стиск виділених файлів (приміщення їх в архів)
Alt F6 DeComp Изъять витяг файлів з виділених архівів
Alt F7 Find Пошук пошук файлу на диску
Alt F8 Histry Журнал перегляд і повторне виконання раніше введених команд
Alt F9 EGA Ln (Lines) Строки переключення з 25 на 43 (для монітора EGA) чи 50 (для монітора VGA) рядків на екрані і навпаки
Alt F10 Tree Дерево швидкий перехід в інший каталог


001502263.html

001502273.html