refberry.ru

ВИСНОВКИ. Отже, на основі проведених розрахунків, з'ясовано, що страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою є доцільними для нашої держави

Отже, на основі проведених розрахунків, з'ясовано, що страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою є доцільними для нашої держави. Це підтверджують показники роботи страхових компаній, що працювали в Запорізькій області в галузі агрострахування протягом за 2005-2008 рр. Надання субсидій з боку держави та прийняття довгострокової програми підтримки агрострахування має стати головним стимулом для сільськогосподарських виробників прийняти участь у процесі агрострахування

Встановлено, що розмір страхових премій зібраних ПАТ СК «Оранта-Січ» за 2005-2008 рр., в період дії державної підтримкою сільськогосподарських виробників через здешевлення страхових премій, був найбільшим серед інших страхових компаній, що працювали в галузі агрострахування по Запорізькій області і становив 3 842 386 грн. За даним показником ПАТ СК «Оранта-Січ» становила 1 місце в рейтингу страхових компаній. Даною компанією протягом 2005-2008 рр. було застраховано 75490,3 га земельних площ на загальну страхову суму 103623 тис. грн. В Мелітопольському районі договори страхування з державною фінансовою підтримкою почали укладатися тільки з 2007 року. Зокрема, Мелітопольською філією ПАТ Страхова компанія «Оранта-Січ» на протязі 2007-2008 рр. було укладено по 3 договори страхування з державною фінансовою підтримкою.

Провівши аналіз переваг і недоліків стандартних договорів розроблених державою і спеціалістами проекту IFC, можна стверджувати, що страховій компанії «Оранта-Січ» необхідно отримати ліцензію на проведення добровільного страхування сільськогосподарських ризиків, співпрацювати з проектом IFC «Розвиток агрострахування в Україні», надаючи послуги в галузі сільськогосподарського страхування за їх стандартними договорами та не поспішати становитися членом АСП, тому що умови роботи страхових компаній в пулі є ще недостатньо сформованими і чітко визначеними.

ПАТ СК «Оранта-Січ має створити комплексну систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників компанії в галузі агрострахування. Адже це є однією з основних умов отримання страховою компанією ліцензії на даний вид страхування. Тому, ПАТ СК «Оранта-Січ» має створити окремий підрозділ - управління агрострахування, де працюватимуть досвідчені профільні фахівці, здатні одночасно здійснювати огляди полів і проводити врегулювання страхових випадків на всій території України. При цьому надавати андеррайтерські послуги найвищої якості на взаємовигідних умовах іншим страховим компаніям.001502183.html

001502193.html