refberry.ru

Відбита хвиля . Коефіцієнт відбиття.

Нехай до лінії скінченої довжини з одного боку приєднаний резистор , а з іншого у мить часу підключається джерело напруги (див. рис.). Для зручності перенесемо початок координат у кінець лінії.

В подальшому, на рисунках, лінію передачі будемо позначати двома широкими лініями де струм і напруга поширюються з швидкістю (). Для приєднання лінії до інших елементів кола будемо використовувати тонкі лінії.. Швидкість поширення хвиль на тонких лініях будемо вважати нескінченою, так що їх довжину не слід брати до уваги. При підключені до початку лінії джерела напруги через час хвиля досягне кінця лінії. І на резисторі навантаження почне виділятися енергія, швидкість виділення якої характеризується потужністю . У той же час з лінії надходить потужність . І очевидно , що окрім випадку , у кінці лінії порушується закон збереження енергії. Щоб врятувати закон збереження енергії поряд з падаючою хвилею у лінії вводять відбиту від навантаження хвилю. Позначимо напругу відбитої хвилі як і для зручності змінимо позначення у прямій хвилі - . Тоді потужність, що надходить у навантаження -

,

а потужність, що споживається навантаженням

.

Прирівнюючи вирази ( врятований закон збереження) отримаємо значення коефіцієнту відбиття на навантаженні.

.001502103.html

001502113.html