refberry.ru

Встановлюють прямовисно за допомогою

підіймальних гвинтів і сферичного рівня;

точного суміщення зображень кінців буль-

башки циліндричного рівня добиваються за

допомогою елеваційного гвинта.

Основне призначення нівеліра Н-3 -

виконання нівелювання III та IV класів. На

рис. III. 3.3 зображено поле зору зорової

труби нівеліра Н-3 та зображення у ньому

нівелірної рейки, сітки ниток і кінців буль-

башки циліндричного рівня.

>250

Іїортикальнв знімання

Перед відлічуішішим шкали рейки за допомогою елеваційпого гвинта

приводять зображення кінців бульбашки циліндричного рівня у контакг (див.

юбраження кінців бульбашки циліндричного рівня в лівій частині поля зору,

наведене на рис. III.3.3).

Нівелір H-10J1. На рис. III.3.4 подано загальний вигляд нівеліра Н-10 JI.

Збільшення його зорової труби 23х, ціна поділки циліндричного рівня - 45",

сферичного - 10', мінімальна віддаль візування - 1,5 м. Зовні цей нівелір

відрізняється від Н-3 розташуванням елеваційного гвинта та дзеркалом

підсвічування циліндричного рівня, а також відсутністю підставки. Замість

і,ставки нівелір прикріплюється до спеціального штатива з кутовою п'яткою,

икц дає змогу нахиляти нівелір, тобто приводити в робочий стан. Якщо такий

нівелір має підставку, то його-шифр 2H-10JI.

Фокусувальний Об єктив

Гвинт

Циліндричний

Нннривнігвинт

півня

Вин ти

Ного

рівня

І і Ґ ні цій ний

.•нинт

Рис. 111.3.4. Нівелір Н-10Л

Нівелір H-10KJL У маркуванні нівеліра буква К означає компенсатор,

JI лімб (горизонтальний круг).

Компенсатор нахилу дає змогу підвищити точність і продуктивність

праці, оскільки спостерігачу не потрібно встановлювати за допомогою

• исваційного гвинта в контакт зображення кінців бульбашки циліндричного

рівня. Особливо ефективний нівелір H-10KJI на нестійких ґрунтах, але не на

території інтенсивного будівництва, яке спричиняє вібрацію ґрунту і, внаслідок

Цього, дрижання компенсатора.

На рис. ІІІ.З.5 зображено загальний вигляд нівеліра H-10KJ1.

Нівелір H-10KJI - це технічний нівелір, оснащений компенсатором та

горизонтальним кругом. Мінімальна віддаль фокусування - 0,5 м. У зоровій

ірубі нівеліра, яка має збільшення 20х, на відміну від інших труб з внутрішнім

фокусуванням, відсутня фокусувальна лінза. Її функції виконує прямокутна

вільно підвішена призма маятникового типу.

Розділ III

Окуляр,

Кришка

Лімб

Дзеркало для передавання

Зобразкення сферичного

рівня до ока спостерігача

Об 'єктив

Фокусуваїьнш

Гвинт

Підіймальні

Гвинти

Рис. III. 3.5. Нівелір Н-10КЛХід променів у трубі нівеліра Н-10 KJ1 зображено на рис. III.3.6. Промінь

від рейки проходить через об'єктив, вхідну пентапризму, прямокутну призму,

вихідну (малу) пентапризму і потрапляє на сітку ниток. Пентапризми для

наочності показані окремо, хоча насправді вони склеєні симетрично. Ламана

труба нівеліра дає пряме зображення предметів. Цього досягають обертальною

системою із двох пентапризм та прямокугної призми. У нівелірі є горизонтальний

круг із ціною поділки 1°, сферичний рівень з ціною поділки 10' і дзеркалом

підсвітки.

У нівелірі використано призмовий

компенсатор, який одночасно виконує роль001501923.html

001501933.html