refberry.ru

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

Тема: Машини для подрібнення м’яса.

Мета роботи:

-вивчити будову і принцип роботи машин і механізмів для подрібнення м’яса;

- придбати навики їх експлуатації;

- визначити конструктивні й експлуатаційні параметри машин для подрібнення м’яса;

- виконати розрахунки основних параметрів, що характеризують роботу машин;

- провести порівняльний аналіз отриманих результатів з розрахунками і визначити якісні показники процесу подрібнення м’яса.

Матеріальне забезпечення: машини для подрібнення м’яса типу МИМ-82 та змінний механізм МИП ІІ-1 з наборами ножів та решіток. Лабораторний стенд з контрольно-вимірювальними приладами (амперметр, вольтметр, ватметр), секундомір. Штангенциркуль (вимірювальна лінійка), циферблатні ваги. Інструкції, паспорти, каталоги і плакати до існуючих машин для подрібнення м’яса.

Продукти: м’ясо.

Література:

Л1 - с.290-330.

Паспорта на існуючі види машин.

Контрольні питання на допуск до лабораторної роботи:

1. Які вимоги повинні виконуватися при подрібненні м’яса?

2.Чому ножі, що обертаються виконані так, що вони працюють в режимі рублячої різки?

3.Які конструктивні параметри шнеку впливають на якість отримання фаршу?

4.Для чого на внутрішній поверхні робочої камери є ребра?

Порядок виконання роботи:

Ознайомитися з конструкцією машин для подрібнення м’яса типу МИМ-82, МИМ-105, МИМ-105М, МС-2-70, МС-2-150, УММ-2. Вивчити будову машин шляхом безпосереднього їх огляду, знайомства з наявними в лабораторії окремими елементами і вузлами, а також за допомогою інструкцій, паспортів і плакатів на яких представлені плани і розрізи машин.

Розібрати машину і вивчити конструкцію та призначення окремих вузлів і деталей:

-вивчити конструкцію завантажувального пристрою і звернути увагу на призначення дерев’яного товкача і захисного кільця;

-вивчити конструкцію робочої камери.

При цьому звернути увагу на будову її внутрішньої частини і призначення гвинтової нарізки. Визначити число заходів гвинтової нарізки і її напрямок, висоту і форму ребер, геометричні розміри робочої камери (діаметр, довжину від краю завантажувального отвору до площини підрізної решітки). Ознайомитися з конструкцією кріплення камери до корпусу приводу;

-вивчити конструкцію шнеку. Визначити його західність і порівняти із західністю гвинтової нарізки робочої камери. Виміряти шаг першого і послід нього витків, визначити їх співвідношення, внутрішній і зовнішні діаметри, розрахувати кут підйому гвинтової лінії для першого і послід нього витків. визначити кількість витків, зазор між внутрішньою по верхньою робочої камери і шнеком, а також площину розрізу канавки послід нього витка в осьовій площині;-вивчити будову, порядок збирання і призначення ріжучих інструментів. Звернути увагу на закріплення ножів, що обертаються на пальці шнеку, на центрування і закріплення решіток і діаметр отворів в них. Розрахувати площу решіток, сумарну площу отворів і коефіцієнт використання площини решіток. Розрахувати площину підрізної решітки і площину отворів за формулою:

Sn = π(r2p max – r2p min) – 3hp·lp, м2

де rp max, rp min – зовнішній та внутрішній радіуси отворів в

підрізній решітці, м

hр – ширина перемички підрізної решітки;

lp – довжина леза підрізної решітки, м

- вивчити привід м’ясорубки, конструкцію кріплення електродвигуна. Віднайти місця змащування машини і ознайомитися з порядком заміни в редукторі відпрацьованого масла. За вказівкою викладача накреслити кінематичну схему машини.

Зібрати машину в відповідності з інструкцією по експлуатації, при цьому звернути увагу на послідовність збирання, на кріплення м’ясорубки в корпусі привода. на правильність встановлення підрізної решітки і ножів, що обертаються (леза ножа і решітки повинні бути направлені в сторону обертання шнеку), на ступінь загвинчування гайки. Провірити справність проводів, які підводять стум, контрольно-вимірювальних приладів, пускової апаратури, заземлення (занулення); наявність дерев’яного товкача..

Хід і методика виконання експерименту:

Ознайомитися зі схемою стенду і призначенням контрольно-вимірювальних приладів;

Підготувати і зважити дві рівні порції м’яса. Промити, відділити м’ясо від кісток, сухожилок і нарізати кусками вагою 50-100г.

Після дозволу викладача виконати дослідження роботи машини на холостому ході:

при включеному електродвигуні попередньо послабивши ½ - ¾ оберту. Наживну гайку загвинчують до тих пір, поки не підсилиться шум в редукторі і не збільшиться опір гайки загвинчуванню;

виміряти споживану потужність електродвигуном.

Виконати подрібнення м’яса в м’ясорубці

одна порція м’яса рівномірно і в достатній кількості завантажується в машину при проштовхуванні його в горловину тільки штовхачем. Зрізати неповноцінний джгут продукту, підставити тарілку і визначити час виходу продукту із м’ясорубки у вигляді щільного джуту і зважити його.виміряти споживану потужність електродвигуном при виході повноцінного джуту, подрібненого продукту;

визначити коефіцієнт провертання продукту відносно шнеку (підставивши значення отриманої продуктивності в формулу для розрахунку теоретичної продуктивності) м’ясорубки.

Виконати заміну ріжучих інструментів на інший набір інструментів, що проробили більше 50 годин і повторити досліди.

Виготовити котлети із м’яса, що отримане в результаті подрібнення, провести їх термічний обробіток і про дегустувати.

Після закінчення досліджень всі деталі ріжучих інструментів, шнек, робочу камеру, завантажувальний пристрій очищають від залишків м’яса, промити, протерти і висушити.001501843.html

001501853.html