refberry.ru

м. Жовті Води


Додаток З
Зразок обкладинки пояснювальної записки дипломного проекту спеціалістаДодаток И
Зразок обкладинки пояснювальної записки дипломної роботи бакалавра[1] При використанні штампів з готового шаблону потрібно встановити точні розміри рамки штампу – 285×185 мм, оскільки в окремих шаблонах використовуються розміри 283×183 мм для друку документів на застарілих друкуючих пристроях, поля друку яких становлять 6 та більше мм.

[2] ПТ – скорочення від «пункт» - одиниця виміру кегля шрифту (розміру висоти літери, включаючи нижні і верхні виносні елементи у цієї букви або знаку). Один пункт дорівнює у країнах СНД 0,3759 мм.

У програмах комп'ютерної верстки широко використовується введений компанією Adobe пункт, прирівняний до 1/72 дюйма, тобто 0,3527 мм.

[3] Якщо для пояснення використати термін з російської мови – то це «строчная буква».

[4] Цей текст є прикладом зноски в кінці сторінки.

[5] Цей розділ є також прикладом оформлення списку використаної літератури.

[6] Цей розділ є також зразком оформлення відповідної частини текстового документу.

[7] Для студентів 5-го курсу в цій строчці має бути зазначено «спеціальність 7.050103 «інженерія програмного забезпечення»»

[8] У випадку, якщо доповідь готується для конференції. В цій строчці зазначається «на студентську конференцію (в лапках назва конференції)».001501383.html

001501393.html