refberry.ru

Методика проведення обстеження інформаційної системи

1. Збирання матеріалу.

1.1. Розмова з керівником:

цілі організації;

задачі проблемної сфери;

задачі перед автоматизацією проблемної сфери;

структура організації;

структура проблемної сфери;

функції проблемної сфери;

функції кожного робочого місця.

1.2. Ознайомлення з матеріалами з даної проблемної сфери й бесіда з виконавцями:

функції проблемної сфери та кожного робочого місця (положення про організацію, штатний розклад);

ознайомлення з документообігом (комплект документів);

опис методик розрахунку окремих показників і формування документів.

2. Складання і аналіз:

схеми організаційної структури;

схеми функціональної структури;

переліку функцій проблемної сфери й кожного робочого місця;

переліку об’єктів проблемної сфери, їх призначення;

характеристик об’єктів: найменування об’єкта, атрибути, які характеризують об’єкт, їх ідентифікатори, умовні позначення, формат і т. ін.;

словника-довідника показників: найменування, тип, умовні позначення, ідентифікатор, формат, джерело виникнення, вихідне повідом­лення, періодичність, терміни, користувачі, призначення.

2.1. Збирання і заповнення зразків документів.

2.2. Збирання та систематизація недокументованих повідомлень.

2.3. Збирання і підрахунок обсягів даних у вигляді таблиці.

2.4. Схема даних.

2.5. Схема взаємозв’язку інформації (рис. 4.4).


Рис. 4.4. Схема взаємозв’язку

2.6. Методики і алгоритми розрахунку показників.

2.7. Потреби користувачів, їх терміни. Запити. Довідки.

3. Висновки і пропозиції.

3.1. Обгрунтування рішення про доцільність створення інфор-маційної системи.

3.2. Пропозиції щодо вдосконалення:

виробничо-господарскої діяльності;

організаційної та функціональної структур, методів діяльності, видів забезпечення інформаційної системи;

3.3. Рекомендації:

щодо виду інформаційної системи, яка створюється;

організаційної та функціональної структури інформаційної системи, яка створюється;

складу компонентів;

комплексу технічних засобів;

програмного забезпечення.

Контрольні запитання

1. Які основні вимоги висуваються до інформаційної системи?

2. Які цілі ставляться при дослідженні інформаційної системи?

3. Який зміст робіт при підготовці обстеження об’єкта?

4. Які етапи і роботи виконуються на стадії «Формування вимог до інформаційної системи»?

5. Які етапи і роботи виконуються на стадії «Розробка концепції інформаційної системи»?

6. Які етапи і роботи виконуються на стадії «Технічне завдання»?

7. Який склад передпроектної документації?

8. Які ви знаєте методи і засоби організації збирання та обробки матеріалів обстеження об’єкта без участі розробника?9. Які ви знаєте методи і засоби організації збирання та обробки матеріалів обстеження об’єкта з участю розробника?

10. Яку інформацію може отримати дослідник на різних рівнях управління?

11. Які ви знаєте методи і засоби аналізу матеріалів обстеження без використання ЕОМ?

12. Які ви знаєте методи і засоби аналізу матеріалів обстеження з використанням ЕОМ?

13. Визначити модель проблемної сфери.

14. Пропозиції щодо вдосконалення інформаційної системи.001501003.html

001501013.html