refberry.ru

Основою.

Робочою основою мензульного знімання можуть бути пункти Державної

геодезичної мережі (пункти GPS- мережі, тріангуляції та полігонометрії 1 \ кл ,

нівелювання I, II, III, IV кл.) , пункти геодезичних мереж згущення (пункти

GPS-мережі, полігонометрії та тріангуляції 4 кл., 1-2 розрядів, технічного

нівелювання).

Згущення вищеперелічених мереж для створення знімальної ОСНОВИ

виконують мензульними або теодолітними ходами у закритій місцевості або

побудовою геометричної мережі - у відкритій.

Мережу трикутників, яку отримують графічними побудовами на мензулі,

можна використовувати для знімання в масштабі 1: 5000 лише на невеликих

ділянках.

39:

РЬздІл V

Для того, щоб згустити знімальну основу, створюють перехідні ТОЧКИ

ірямими, оберненими та комбінованими засічками, а також вимірюваннями

: річкою вздовж лінії створу між пунктами геодезичної основи. Довжина ві-

імрного променя не повинна перевищувати подвоєної довжини лінії в

мензульному ході.

Кількість точок планової знімальної основи має бути достатньою, щоб

імконати знімання (орієнтування мензули).

Основні параметри знімальної основи згідно з Інструкцією [8] наведено в

Габл. V.5.I.

Інструкція допускає визначення не більше ніж двох висячих перехідних

очок з точок знімальних ходів.

Перехідна знімальна точка - це тимчасово закріплена на місцевості

:счка, положення якої відносно точок знімальної основи визначають безпо-

;ередньо під час знімання.

Таблиця V.5. і

Масштаб Максимальна

Довжина ходу, м

Максимальна

довжина ліній, м

Максимальна

кількість ліній у ході

1:5000 1000 250 5

1:2000 500 200 5

1:1000 250 100 3

1:500 200 100 2

Висяча перехідна знімальна точка - це точка, планово-висотне положення

(<:ої визначене прокладанням теодолітного і нівелірного, мензульного чи

геометричного ходів, які спираються на пункти з відомими координатами

льки одним кінцем. Такі ходи безконтрольні.

V.5.1. Пряма засічка на мензулі

Пряма засічка на мензулі - це графічна геодезична засічка, яку виконують

; двох пунктів з відомими координатами, щоб знайти положення на планшеті

пдаткової (третьої) точки (рис. V.5.1).

Якщо на пунктах А і Б місцевості з відомими координатами (на планшеті

очки а і б, які відповідають пунктам А і Б) можна встановити мензулу і є пряма

идимість на точку С місцевості, то її положення на планшеті визначають

лособом прямої засічки.

Ml III іупі.нп ІІІІМІІННН

Б А

Рис. V.5.1. Пряма засічка

Мензулу встановлюють на пункті А, центрують, горизонту юті» і орн нтують лінію аб на пункт Б.

Прикладають лінійку кіпрегеля до точки а на планшеті, наводять пер

тикальний штрих сітки ниток на рейку, встановлену в точці С місцсвосі і

Прокреслюють на планшеті лінію (рис. V.5.1, а).001500383.html

001500393.html