refberry.ru

Параметри налаштувань для окремих каталогів

Для конфігурування деяких параметрів використовується директива Options, значення якої можуть бути такими:

Для визначення параметрів кожному каталозі може бути використаний файл .htaccess, який може містити всі ті ж опції що і директива

Аргументами директиви AllowOverride можуть бути

У файлі .htaccess може бути проведена авторизація на рівні ір-адрес чи доммених імен

Приклад файлу .htaccess

allow form .tspu.edu.ua deny 10.33.1.66

Як наслідок створення такого файлу до каталогу в якому він розміщений буде заборонено доступ вузлу 10.33.1.66 і дозволено всім вузлам з домену .tspu.edu.ua

У файлі .htaccess може бути проведена авторизація на рівні користувачів чи їх груп

Приклад файлу .htaccess

AuthType Basic AuthUserFile /etc/httpd/htusers AuthName "Введіть ім”я і пароль " require valid-user

У першій стрічці вказано тип аутентифікації – стандартний для ОС, друга стрічка задає файл користувачів та паролів, третя – підказка. Остання задає правила доступу: доступ до каталогу матимуть усі користувачі з файлу htusers.

Незважаючи на те що статичні дані часто використаються на Web-вузлах, типи даних, з якими може працювати Web-сервер, не вичерпуються ними. На сьогодні розроблені мови програмування, транслятори яких виконуються як модулі Web-сервера, дають змогу динамічно формувати Web-сторінки.PHP- сценарії – скрипти, які виконуються інтерпретатором PHP на сервері. Після встановлення сервера під управлінням ОС Linux, як правило, інтерпритатор працює без додатковиз налаштувань. У ОС Windows для налаштування сервера Apache для роботи з РНР необхідно:

  1. обумовити тип файлів php:AddType application/x-httpd-php php
  2. визначити за допомогою якої програми опрацьовуватимуться файли описаного типу
ScriptAlias /_php/ "c:/Program Files/php4/" Action application/x-httpd-php "/_php/php.exe"

При налагодженні Apache у конфігураційний файл включається директива ScriptAlias, яка відображає синонім для папки.001500123.html

001500133.html