refberry.ru

Очистка диска.

Програма Очистка диска дозволяє знайти непотрібні вам файли і видалити їх , щоб звільнити місце на жорсткому диску, її вікно періодично з'являється на екрані, коли не вистачає вільного місця на жорсткому диску.

Після запуску програми вказують диск, на якому потрібно провести очистку.

У вікні програми Очистка диска будуть відображені імена файлів і папок, які можуть бути видалені, зокрема тимчасові файли, завантажені з Internet, навіть якщо їх немає на диску. Опис файлів, виділених у списку Удалить следующие файлы, наводиться в рамці Описание.

Відкривши вкладку Допольнительно вікна Очистка диска, ви зможете звільнити додаткове місце на диску, видаливши невикористовувані компоненти Windowsі програми.

Дефрагментація дисків

Під час запису на диск ОС відводить для файлів вільні кластери. Фрагментація— явище, при якому в процесі вилучення і перезапису файлів через деякий час на диску утворюється багато порожніх кластерів, а також багато файлів, записаних в кластерах на різних дільницях диска. Це сильно уповільнює пошук / завантаження файлів і призводить до додаткового спра­цювання дисководу.

Дефрагментація— оптимізація дискового простору, упорядкування класте­рів, які належать одному файлу.

Для виконання дефрагментації диска потрібно вибрати команду «Свойства» контекстного меню диска та на вкладниці «Сервис» вибрати кнопку «Выпол­нить дефрагментацию».

Мета програми Дефрагментація диска - прибрати фрагментацію файлів на диску, впорядкувати розташування файлів і вільного простору з тим, щоб підвищити швидкість запуску програм і читання даних.

Фрагментація файлів відбувається після видалення старих і записування нових. Новий файл може не вміститися на тому місці, де розташовувався видалений, і буде записаний на розташованих у різних місцях декількох блоках кластерів, що збільшить час зчитування. Аналогічно після видалення декількох файлів, розташованих у різних місцях, новий файл може не поміститися в одному місці і буде розміщений у двох або більше несуміжних блоках кластерів.

Фрагментація диска відбувається по мірі зростання кількості видалених і знову записаних файлів на диску. Вона подовжує шлях переміщення головок вводу/виводу і може збільшити час зчитування і запису файла на диск.

Програма дефрагментації диска переміщає всі файли до початку диска після зарезервованої для системних файлів ділянки і розташовує підряд фрагменти одного файла.

Можна переглянути звіт про дефрагментацію, у якому будуть наведені свідчення про розміри тому, кластера, відсоток вільного місця. Перед тим як виконати дефрагментацію диска, натисніть кнопку Анализ, щоб знати, чи потрібно затрачати час на цю операцію. Не підлягають дефрагментації компакт-диски, мережні диски та стиснуті диски, формат яких Windowsне підтримує.Бажано дефрагментацію дисків виконувати в час простоювання комп'ютера: в обідню перерву або вночі, якщо комп'ютер не вимикають на ніч. Кнопка Пауза дає можливість тимчасово призупинити процес дефрагментації.

Для нормальної роботи комп'ютера необхідно систематично (1—2рази на місяць) проводити діагностику жорстких дисків та їх дефрагментацію.

Відновлення інформації на дисках

Під час вилучення файла на диску з каталогу вилучаються відомості про нього (витирається перший символ імені), а ланцюжок кластерів в FAT помі­чається як вільний. При цьому сама інформація в секторах не знищується. Це дає можливість відновити відомості в каталозі і в FAT і завдяки цьому відновити вилучений файл. Для відновлення файлів у операційній системі Windowsє спеціальна папка «Корзина» на робочому столі.

Програма Назначенные заданиядозволяє запускати у вказаний час, при реєстрації користувача або регулярно через певні часові інтервали, вибрані користувачем програми, зокрема, службові: Архівацію даних, Очистку диска.

Програми, які потребують великих затрат ресурсів, можна запускати у фоновому режимі або в той час, коли на комп'ютері не працює користувач, наприклад, в обідню перерву або в нічний час, якщо комп'ютер не вимикається на ніч. Після запуску програми її індикатор розташовується на панелі задач поряд з годинником.

Призначити розпорядок для виконання завдання допомагає майстер, який відображується на екрані після подвійного клацання мишею на значку Добавить задание у вікні Назначение задания.

Питання для самоконтролю

1. Як виконати дефрагментацію диска?

2. Для чого призначена програма Очистка диска?

3. Для чого призначена програма Відновлення системи?

4. Охарактеризуйте призначення програми Відомості про систему.

5. Для чого призначена і як використовується таблиця символів?

6. Призначення програми Призначення завдання.


План викладу

1. Що таке архівні файли, для чого призначені програми-архіватори?

2. Методи архівування3. Типи архівних файлів

4. Робота з архівами за допомогою програми WinZIP

5. Робота з архівами за допомогою програми WinRAR.

6. Історія виникнення комп'ютерних вірусів

7. Якими бувають віруси?

8. Ознаки зараження комп'ютера вірусами

9. Антивірусні програми

Що таке архівні файли, для чого призначені

програми-архіватори?

Архівні файли - це документи, малюнки та інші файли, які спеціально стиснуті (упаковані) з метою більш раціонального розміщення на дискеті або для передачі по електронній пошті через Інтернет. При цьому архівний файл займає в кілька разів менше місця (іноді в 10 - 100 разів!) і може бути вільно розміщений на дискеті або більш швидко відправлений по електронній пошті (замість 10 хвилин. - 1-2 хв.)

Архівні файли широко використовуються для передачі інформації в Інтернеті та по електронній пошті, причому завдяки стисненню інформації підвищується швидкість її передачі.Це особливо важливо при передачі інформації по телефонній лінії.

Архіватори - це спеціальні програми, які дозволяють працювати з архівними файлами, тобто запаковувати і розпаковувати архівні файли.

Необхідність архівації пов'язана також з необхідністю резервного копіювання інформації на диски та дискети з метою збереження цінної інформації і програмного забезпечення комп'ютера, для захисту від пошкодження та знищення (умисного чи випадкового, під дією комп'ютерного вірусу).

Архіватори дозволяють стискати інформацію в пам'яті комп'ютера за допомогою спеціальних математичних методів. При цьому створюється копія файлу меншого розміру. В одному архіві може зберігається кілька файлів або навіть кілька папок.Це дає можливість розмістити більше інформації на диску або дискеті.

Коефіцієнт стискування характеризує відсоткове відношення стисненого (архівного) файлу по відношенню до вихідного.

Однак зручніше використовувати зворотне відношення, яке показує у скільки разів архівний файл менше вихідного.

Методи архівування

Існує два основні методи архівації:

Алгоритм Хаффмана.Алгоритм заснований на тому факті, що деякі символи з стандартного 256-символьного набору в довільному тексті можуть зустрічатися частіше середнього періоду повтору, а інші, відповідно, - рідше.Отже, якщо для запису поширених символів використовувати короткі послідовності біт, завдовжки менше 1 байта, а для запису рідкісних символів - довші, то сумарний обсяг файлу зменшиться.Наприклад літери а, о, е, і - зустрічаються дуже часто в російському тексті, обсяг кожної букви дорівнює 1 байт (8 біт), їх можна замінити на цифри 0,1,2,3, які можна розмістити в 2-х бітах. Тобто стиснення буде дорівнює 25%, тобто стиснення в 4 рази.

Алгоритм Лемпеля-Зіва.Класичний алгоритм Лемпеля-Зіва - LZ77, названий так по року свого опублікування.Він формулюється так: «якщо у більш ранньому тексті вже зустрічалася подібна послідовність байт, то в архівний файл записується лише посилання на цю послідовність (зсув, довжина), а не сам текст».Так фраза «КОЛОКОЛ_ОКОЛО_КОЛОКОЛЬНІ» [24] ЗАКОДУЙТЕ в послідовність «КОЛО (-4,3) _О (-6,4) _ (-7,7) ЬНІ» [13]. Коефіцієнт стиснення - 54%. Аналогічно стискається зображення. Великі області одного кольору замінюються на посилання: (колір, довжина) Графічні файли стискаються дуже добре-в 100-200 разів!

Типи архівних файлів

У файловій системі комп'ютера архівні файли мають строго заданий тип (розширення). Так, найбільш часто зустрічаються архіви мають тип: ZIP, RAR, ARJ.

Окрім них на комп'ютерах використовуються архіви: CAB, LZH, TAR, GZ, UUE, BZ2, ISO ...

WinZip, версія 8.0 мабуть самий відомий архіватор.Це найбільш популярний архіватор, який використовується в Інтернеті.

WinRar - головний конкурент WinZip на просторах Інтернету.Володіючи кращими характеристиками він поступово тіснить інші формати, але з авторитетом WinZip поки злагодити не може. Зручний (русифікований) інтерфейс і досить висока швидкість роботи в поєднанні з низькими системними вимогами обіцяють WinRar'у гарне майбутнє.

WinAce 2.0 - свіжа версія старого архіватора, поповнила дуже цікавими функціями і новим алгоритмом стиснення.Цей архіватор використовує найбільший розмір словника для архівування (4 Мб), що багато в чому пояснює його високі результати.001500083.html

001500093.html